Eensgezindheid en duidelijk afspraken op overleg tussen gouverneur en buurgemeenten Bekkevoort

 

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de Vlaams-Brabantse gemeente Bekkevoort werd getroffen door een uitbraak van de Britse variant van COVID-19. De uitbraak verspreidde zich vanuit de school ook naar een aantal gezinnen van de betrokken kinderen. Er werden onmiddellijk maatregelen genomen m.b.t. het testen en een quarantaine van de betrokken inwoners, en de situatie wordt van zeer nabij opgevolgd door de eerstelijnszone en het lokale bestuur. In overleg met de gouverneur en de medische experten heeft de waarnemend burgemeester van Bekkevoort ook besloten alle buitenschoolse activiteiten in de gemeente voor kinderen jonger dan 13 jaar op te schorten tot en met 12 februari.

 

Deze situatie wekte heel wat vragen op in de buurgemeenten van Bekkevoort, meer bepaald met betrekking tot de buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar. ​
Daarom heeft de gouverneur alle burgemeesters van de buurgemeenten deze namiddag samengebracht in een overleg met de medisch experts van de eerstelijnszones, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Federale Gezondheidsinspecteur.

De gouverneur heeft alle aanwezigen nog eens herinnerd aan de geldende regel dat een burgemeester voor zijn/haar gemeente enkel een besluit kan nemen dat strenger is dan de nationale regels, indien hiervoor een duidelijke lokale reden voorhanden is. ​
Er dient met andere woorden een kwalitatieve analyse te gebeuren van de besmettingscijfers enerzijds, en van de vermenging die er bestaat tussen de bevolking van verschillende gemeenten anderzijds. ​
In de voorliggende situatie dient dus te worden nagegaan of er een stijging is in het aantal gevallen van COVID-19 in de eigen gemeente, of deze stijging gelinkt is aan de situatie in Bekkevoort, en of er veel kinderen zijn die voor vrijetijdsbesteding uit Bekkevoort naar de buurgemeente komen. ​
Indien er op basis van deze analyse voldoende elementen zijn om aan te nemen dat het risico bestaat dat de besmettingen zich in de eigen gemeente zullen verderzetten, wordt er van de burgemeester verwacht bijkomende maatregelen te nemen in overleg met de medische expert van de eerstelijnszone.

Uit een rondvraag van de aanwezige burgemeesters en medische experten werd duidelijk dat er in de meeste omliggende gemeenten van Bekkevoort momenteel nog geen bewijs is van een substantiële stijging van het aantal besmettingen en de link hiervan met de situatie in Bekkevoort. ​
Daarom werd beslist geen gouverneursbesluit met bijkomende maatregelen voor alle betrokken gemeenten uit te vaardigen.

Maar zowel burgemeesters als gouverneur willen zeer voorzichtig blijven en zeer snel ingrijpen als dit nodig zou blijken. Daarom werd gezamenlijk beslist dat de burgemeesters zonder verder overleg onmiddellijk de buitenschoolse activiteiten in hun gemeente kunnen opschorten, als morgen en in de komende dagen uit de testresultaten en contactopsporing zou blijken dat dit aangewezen is. ​
Om de burgemeesters hierin te ondersteunen, en om een zekere consistentie te verzekeren, heeft de gouverneur hen een modelbesluit bezorgd. Volgens dit modelbesluit worden alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar opgeschort tot aan de krokusvakantie (tot en met 12 februari).

De situatie in de regio wordt in ieder geval nauwgezet gemonitord door de eerstelijnszones, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. ​
Het is alvast de bedoeling de maatregel – indien die wordt genomen – bij de start van de krokusvakantie te kunnen opheffen, zodat de impact voor zowel kinderen als ouders beperkt blijft. Ook de beslissingen die op nationaal en Vlaams niveau in dit kader worden genomen in de komende dagen en uren, worden verder opgevolgd.

Daarnaast blijft het zeer belangrijk om de geldende maatregelen tegen het coronavirus strikt en nauwkeurig te blijven opvolgen, met voldoende aandacht voor de basisregels, in het bijzonder handhygiëne, afstand houden, dragen van het mondmasker waar nodig en ten alle tijden zorgen voor een goede verluchting. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.

 

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be