Een jaar lang deelwagens en -fietsen voor buurtbewoners van Moorsel en Landen

Vanaf 28 januari kunnen inwoners van Moorsel (Tervuren) en Landen een jaar lang gebruik maken van deelwagens en deelfietsen. Deze vorm van 'deelmobiliteit' is een proefproject van beweging.net en wil vooral de mobiliteitsmogelijkheden in Moorsel en Landen uitbreiden.

Op de hoek van de Groenlaan en de Waterhoenlaan in Moorsel ​ en op de hoek van de Eén Meilaan en de Democratielaan in Landen staan voortaan twee deelwagens en binnenkort ook deelfietsen en bakfietsen, die de buurtbewoners kunnen gebruiken voor hun verplaatsingen. ​

Bram Peters, schepen van mobiliteit van Tervuren, is erg benieuwd: “De deelwagens in het centrum van Tervuren worden zeer goed gebruikt. Dankzij het project van beweging.net kunnen we nu voor het eerst deelwagens in een deelgemeente testen. Een auto en een fiets staan immers het grootste deel van de dag stil. Door deelauto’s en deelfietsen ter beschikking te stellen, kan eenzelfde auto of fiets meer gebruikt worden waardoor de kostprijs daalt voor de gebruiker.”

Ook Joeri Roosen, schepen van mobiliteit in Landen, is erg verheugd met dit project: “Met de begeleiding van beweging.net krijgen we de kans om de voordelen van deelmobiliteit te testen en kunnen we evalueren welke acties de moeite waard zijn om verder uit te ondersteunen in de toekomst.”

Inwoners van Landen kunnen een jaar lang gebruik maken van deelwagens en -fietsen
Inwoners van Landen kunnen een jaar lang gebruik maken van deelwagens en -fietsen

Sociaal beleid

Er is bewust gekozen voor een locatie op de rand van de sociale woonwijk. De initiatiefnemer Beweging.net hoopt op deze manier de verschillende woonwijken met elkaar in verbinding te brengen en de sociale samenhang te versterken.

Lut Kint , schepen van welzijn in Tervuren, staat alvast achter dit initiatief: “Een auto of een fiets delen is voor veel mensen nog onbekend en is iets waar ze vragen bij hebben. Door het project hier in deze wijk te lanceren, geven we de bewoners de kans om kennis te maken met auto-en fietsdelen, het uit te testen en de voordelen ervan te ervaren. Op die manier hopen we een aantal drempels te kunnen wegnemen.”

Ook Saartje Ieven, schepen van leefmilieu en huisvesting in Landen staat achter dit initiatief: “Door dit soort projecten willen we meer connectie met de buurt maken en inspelen op de specifieke noden. We zoeken ook buddy’s die 1-op-1 begeleiding kunnen bieden en daarmee dit project nog meer slaagkans geven.”

Eenvoudig gebruik

Sofie Neyens, stafmedewerker maatschappelijke innovatie van beweging.net, die het project in Moorsel ondersteunt, vult aan: “De drempel wordt bewust laag gehouden, in de eerste plaats door een lage kostprijs. Een deelwagen van Stapp.in reserveren kan bovendien zonder abonnement of smartphone en ook voor de deelfietsen zal een app niet noodzakelijk zijn. Ophalen en terugbrengen gebeurt op dezelfde plek. Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag al proberen". ​

Wie graag wat uitleg krijgt, is welkom tijdens het informatie- en probeermoment op 16 februari in het buurthuis van Moorsel.

Proefproject mogelijk uitgebreid

Beweging.net heeft Tervuren en Landen geselecteerd als gemeenten om het project concreet uit te rollen. In een voorbereidende fase zijn eerst de buurtbewoners bevraagd. Hoe verplaatsen ze zich? Welke vervoersmiddelen willen ze uitproberen? Het project loopt een jaar en kan een jaar verlengd worden. ​
Als deze deelmobiliteit aanslaat, wordt er mogelijk naar de lange termijn gekeken. In Moorsel is er al langer vraag naar meer mogelijkheden om het centrum van Tervuren op een vlotte manier te bereiken.

Vruchtbare samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. ​

“We hebben de ambitie om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten van gemeenten bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid. De deelmobiliteitsprojecten van Beweging.net zijn hier een mooi voorbeeld van. ”

Deelmobiliteit is een manier om de klimaatdoelstellingen van de provincie te halen
Deelmobiliteit is een manier om de klimaatdoelstellingen van de provincie te halen

Beweging.net werkt voor de uitvoering samen met de gemeentebestuur van Tervuren en Landen, de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk Zijn Huis en CNUZ en Autodelen.net.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Sofie Neyens

Stafmedewerker maatschappelijke innovatie, beweging.net

Geert Saye

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be