Een beetje wilder

Start publiekscampagne vergroening Zoniënwoud-gemeenten

Op 26 april start ‘Een beetje wilder’. Deze campagne gaat de inwoners van Tervuren, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode aanzetten om hun tuinen te vergroenen en mee te denken over meer bomen en planten in de publieke ruimte van deze gemeenten. De campagne kadert in het strategisch project Horizon+, waarbij de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos en de 4 gemeenten samenwerken om de verbinding te maken tussen de woonkernen en het Zoniënwoud.

 

Zoniënwoud-effect doortrekken in de eigen tuin

Het Zoniënwoud is een plek waar men de dagelijkse drukte achter zich kan laten. Maar ook een plek die verkoeling biedt tijdens hete dagen en regenwater opvangt tijdens hevige buien. ​
‘Een beetje wilder’ wil door vergroening en ontharding het effect van het Zoniënwoud doortrekken naar de tuinen van de inwoners van aangrenzende gemeenten.

“Meer groen en een betere waterbuffering in tuinen en het openbaar domein ligt helemaal in lijn met ons ruimtelijk beleid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Op 26 april startte de campagne 'Een beetje wilder' in de Zoniënwoud-gemeenten
Op 26 april startte de campagne 'Een beetje wilder' in de Zoniënwoud-gemeenten

De campagne start op 26 april met een online bevraging van de bevolking. Door op eenbeetjewilder.be een aantal vragen te beantwoorden, kan men zijn tuin testen en krijgt men tips over hoe men die kan “verwilderen”. ​ Deelnemers maken kans op één van de 1.000 plantgoedcheques ter waarde van 25 euro.

Vanaf juni kan men plekken in zijn gemeente nomineren die wat meer bomen, bloemen of een poel kunnen gebruiken. ​
Vanaf september mag iedereen stemmen op welke plek ‘verwilderd’ moet worden en een paar weken later wordt de favoriete plek bekendgemaakt.

“Eigenlijk kan elke bewoner een steentje bijdragen aan het project om onze natuurdomeinen te verbinden”, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos. “Als we ieder een deeltje van onze gemeente een beetje wilder kunnen maken worden ook de Brabantse Wouden daar sterker van”.

Inwoners kunnen hun tuin natuurlijk inrichten en voorstellen doen voor meer groen in de openbare ruimte
Inwoners kunnen hun tuin natuurlijk inrichten en voorstellen doen voor meer groen in de openbare ruimte

Strategisch project zorgt voor bovenlokale aanpak van de ruimte

De campagne 'Een beetje wilder' kadert binnen het strategisch project Horizon+. Dat heeft als doel om het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud terug te laten komen in de gemeenten eromheen. Uiteindelijk willen de projectpartners een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren.

“De burgers zelf spelen een almaar grotere rol in onze gezamenlijke inspanningen om het groene karakter van deze mooie regio nog te versterken”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. "Bewustwording en het creëren van een breed draagvlak zijn hierbij cruciale factoren, en de participatieve insteek van deze campagne zal daar zeker toe bijdragen."

De provincie Vlaams-Brabant stuurt, samen met de gemeenten, de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied aan. Thema’s als kernversterking, behoud van open ruimte en natuur, locatie van infrastructuurwerken en ontharding worden op een bovenlokaal niveau bekeken.

“Een beetje meer groen maakt onze omgeving aantrekkelijker, het helpt onze natuur, zorgt voor schaduw in de warme zomers en houdt meer vocht vast in natte perioden. Daarom zorgen we voor steeds meer groen op het openbaar domein, zegt Bram Peters, schepen in Tervuren.

De Filosofentuin in Hoeilaart biedt heel veel inspiratie
De Filosofentuin in Hoeilaart biedt heel veel inspiratie

“Met ons bomenbeleidsplan gaan we zorgen voor minder asfalt en meer bomen in het straatbeeld”, aldus Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart.

“Ook in onze gemeente gaan we voor meer groen”, vult Pierre Rolin, burgemeester van Sint-Genesius-Rode, aan.

“Een beetje wilder is voor iedereen beter. Niet alleen de fauna en flora in onze gemeente varen er wel bij. Ook onze inwoners kunnen via dit initiatief zelf meehelpen aan een betere biodiversiteit”, besluit Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse.


Overzicht van de campagne-fasen:

  • April-mei: testen van tuinen en wedstrijd
  • Juni: nominatie van de “Een beetje wilder”-plekken ​ en deelname aan de wildsessies
  • September: bestellen van plantgoed en stemmen op favoriete plek
  • Najaar: bekendmaking resultaten

 

Meer info: www.eenbeetjewilder.be

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Katrien Putzeys

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Patrick Huvenne

Regiobeheerder, Agentschap voor Natuur en Bos

Tim Vandenput

Burgemeester, Gemeente Hoeilaart

Inge Lenseclaes

Burgemeester, Gemeente Overijse

Pierre Rollin

Burgemeester, Gemeente Sint-Genesius-Rode

Marc Charlier

Burgemeester, Gemeente Tervuren

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be