EcoWerf start met de productie van biogas in nieuwe vergistingsinstallatie

Op 17 maart opende EcoWerf officieel haar nieuwe vergistingsinstallatie. Naast het jaarlijks produceren van 20.000 ton waardevolle compost uit gft-afval, start EcoWerf met de productie van biogas uit datzelfde gft-afval. Daarvoor bouwde EcoWerf samen met DRANCO, een bedrijf dat wereldwijd anaerobe vergisters opzet, deze vergistingsinstallatie.

“DRANCO staat voor een team van mensen die gemotiveerd zijn hun steentje tot de verbetering van het leefmilieu bij te dragen. Het doet ons veel plezier dat we dit hier in eigen land konden doen door de realisatie van deze installatie voor en met EcoWerf.”, zegt Piet Smis, CEO DRANCO nv.

Zelf energie produceren verkleint CO2-voetafdruk

Met de bouw van deze installatie maximaliseert EcoWerf niet alleen de energieopbrengst, ze creëert ook een energiepositieve site. ​
Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks 11.000 groene MWh elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. ​
25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties, 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet. ​

“De provincie Vlaams-Brabant is dichtbevolkt met veel bedrijvigheid. Dat brengt ons veel welvaart, maar ook wij gaan de klimaatuitdaging aan. Afval is wellicht een van de oudste gekende milieuproblemen, maar met behulp van innovatie en technologie slagen we er in om met gft-afval een CO2-winst te genereren. De nieuwe vergistingsinstallatie is een grote stap voorwaarts en zal een fantastisch voorbeeld zijn in onze provincie en daarbuiten”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop in de EcoWerf-regio. Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar en draagt EcoWerf zo bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen.

“EcoWerf is een regio met bijzonder weinig restafval. En dat is precies wat we bij de OVAM willen bereiken. Met het nieuwe ontwerp Lokaal Materialenplan willen we naar 100 kg restafval per inwoner in 2030. Een doelstelling die veel EcoWerf-gemeenten vandaag al halen. Een belangrijke succesfactor in het verhaal van EcoWerf is het jarenlange beleid inzake de inzameling en verwerking van gft afval. Jaarlijks wordt ca. 50.000 ton gft afval verwerkt. De EcoWerf-installatie neemt een belangrijke plaats in in het verwerkingspark voor huishoudelijk bioafval en is een voorbeeld voor regio’s die de stap voor inzameling en verwerking van huishoudelijk bioafval nog moeten maken”, zegt Christof Delatter van OVAM.

Naast de eigen productie van energie via deze vergistingsinstallatie gaat EcoWerf de klimaatuitdaging ook aan binnen haar dagelijkse dienstverlening. Dit doet ze door de halvering van de CO2-uitstoot van haar wegtransport door o.a. het vervoer van afval over water, de implementatie van ondergrondse sorteerstraten en de herinrichting van haar recyclageparken. ​

"EcoWerf was al een prominente speler in de regio op het vlak van circulaire economie. Met deze vergistingsinstallatie wordt meteen ook de grootste investering inzake hernieuwbare energieproductie op Leuvens grondgebied geactiveerd. Een mijlpaal voor de ambities van EcoWerf en een serieuze stap voorwaarts richting een klimaatneutrale stad” zegt Wouter Florizoone, ondervoorzitter van EcoWerf.

Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten ondersteunt. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren. De bouw van de volledige installatie is geraamd op 15 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid, via OVAM, 1,5 miljoen euro subsidieert. ​

“Vlaanderen speelt een koplopersrol in het recycleren van afval. Ook bioafval zamelen we steeds meer gescheiden in, zodat dit niet in een verbrandingsoven eindigt. Het is belangrijk dat we die ingezamelde stroom dan ook goed en efficiënt verwerken. Vergisting en compostering zijn de uitgelezen technieken om deze afvalstoffen opnieuw nuttig in te zetten. Bovendien levert dit op de koop toe ook nog energie op”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving.

Zeker in deze tijden van energieschaarste is de bouw van de vergistingsinstallatie een strategische investering met een hoog duurzaamheidspotentieel dat economisch te verantwoorden is. Daarbij garandeert EcoWerf ook stabiliteit in de werkingsbijdragen van de vennoten en de kostprijs voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft. ​

“Dit project is de meest recente tussenstap in een lange termijnstrategie van milieubewuste investeringen in Oost-Brabant.", besluit Rudi Beeken, voorzitter van EcoWerf.

De nieuwe vergistingsinstallatie van EcoWerf werd op 17 maart officieel geopend
De nieuwe vergistingsinstallatie van EcoWerf werd op 17 maart officieel geopend

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Machteld Vanden Bosch

Dienstverantwoordelijke afvalpreventie en communicatie, EcoWerf

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be