Duurzame waterrecreatie in plaats van openluchtzwembad

Deputatie stelt provincieraad voor om zwembad Provinciedomein Huizingen te sluiten

Het openluchtzwembad in Provinciedomein Huizingen is zo’n kwart eeuw oud. Vandaag heeft het bad het einde van zijn levensduur bereikt. Ondanks jarenlange investeringen is verdere uitbating niet meer maatschappelijk te verantwoorden. De technieken, de energieprijzen en de hedendaagse inzichten rond duurzaamheid betekenen het einde voor verwarmde openlucht chloorbaden. Als de provincieraad het voorstel van de deputatie volgt, zal het openluchtzwembad van Huizingen zijn deuren niet meer openen. Als alternatief zet de provincie in op meer duurzame waterrecreatie met speel- en genietplekken met natuurlijk water. 


“Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties. ​ En het hoeft geen betoog dat bij slechte zomers de situatie nog prangender wordt.” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie meest nijpend aangezien de huidige technische installaties niet meer werken. Ik stel de provincieraad daarom voor om het zwembad van Provinciedomein Huizingen definitief te sluiten.”

Het zwembad van Huizingen in betere tijden
Het zwembad van Huizingen in betere tijden

Uitbating zwembad niet meer te verantwoorden ​ ​ 

Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen (Beersel) dateert van 1948. Het werd grondig gerenoveerd in 1997. Vandaag is de technische installatie niet meer operationeel. Door de schaarste aan vervangonderdelen – nieuw of tweedehands – is een herstel van de huidige technische installaties onmogelijk. Renovatie of volledige vernieuwbouw van het zwembad is onbetaalbaar. Voor de drie baden samen lopen de bedragen op tot 17 à 25 miljoen euro. 

De verouderde zwembadinstallatie in Huizingen
De verouderde zwembadinstallatie in Huizingen

Naast de investeringskosten, tellen we over de drie zwembaden heen een forse uitbatingskost van ongeveer 1,7 miljoen per jaar. Daarin zitten de lonen van redders en jobstudenten, maar ook de kosten voor water, energie, onderhoudsproducten en veiligheid. In een goed zwemjaar staat daar een inkomst van een kleine 0,9 miljoen euro tegenover. Slechte zomers of capaciteitsverminderingen door corona maken het verschil tussen uitbatingskost en ticketverkoop enkel groter. 

De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk. 

 

Duurzame waterspeelplekken zijn de toekomst 

“Tijdens de mooiste zomers kwamen er tienduizenden mensen genieten in het openluchtbad in Huizingen. Natuurlijk willen we de bezoekers die verfrissing in en rond het water zoeken niet in de steek laten” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “We kiezen voor een nieuwe en duurzame weg. We gaan investeren in grote speel- en genietplekken met natuurlijk water als attractiepool. Voor Huizingen starten we een vooronderzoek naar waterrecreatie rond een opengemaakte Molenbeek.” ​ ​ 

Een sfeerbeeld van de toekomstige waterrecreatie in Huizingen
Een sfeerbeeld van de toekomstige waterrecreatie in Huizingen

De provincie mikt met deze projecten op de eerste plaats op een publiek van gezinnen met kinderen tot 12 jaar en/of grootouders met kleinkinderen. In plaats van een kort zwemseizoen in open lucht, komen er vele maanden van speelplezier aan de natuurlijke waterspeelplekken. ​
Voor deze nieuwe ontwikkelingen in de Provinciedomeinen Huizingen, Halve Maan Diest en Kessel-Lo wordt de komende jaren een budget van 13,5 miljoen euro ingezet. ​ 

Duurzame recreatie in en rond het water vervangt verwarmde chloorbaden
Duurzame recreatie in en rond het water vervangt verwarmde chloorbaden

Nog enkele jaren zwemmen in Diest en Kessel-Lo 

De openluchtbaden van Provinciedomein Halve Maan Diest en Provinciedomein Kessel-Lo gaan wel open voor een nieuw zwemseizoen. Indien de technische installaties mee willen kan er in Kessel-Lo nog gezwommen worden tot 2025. Het openluchtbad van Halve Maan Diest doet er nog een jaartje bij en hoopt open te blijven tot 2026. ​ 

“Ook deze baden kampen met grote uitdagingen voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame uitbating. Maar zo lang de technische installaties mee willen, willen we het zwemplezier niet ontzeggen aan onze bezoekers. We starten in deze domeinen wel met het vooronderzoek naar meer duurzame waterspeelplekken voor de toekomst”, vertelt gedeputeerde Ann Schevenels.

 ​
Beslissingsproces 

Binnen de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is er een consensus over de sluiting van het zwembad van Provinciedomein Huizingen en de latere sluiting van de baden in Kessel-Lo en Diest. Deze beslissing wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Op 15 maart brengt de bevoegde raadscommissie een werkbezoek aan het Provinciedomein Huizingen. Op 22 maart neemt de provincieraad de eindbeslissing. 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lieven Elst

Directeur Vrije Tijd, Provincie Vlaams-Brabant

Veronique Guillaume

Provinciedomein Huizingen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be