Duurzame toekomst voor Zoniënwoud-gemeenten

Startnota voor afbakening woongebieden goedgekeurd

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren keurden de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ goed. Hiermee geven ze het startschot voor een vernieuwd ruimtelijk beleid in de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren. De bedoeling is deze dorpen een duurzame toekomst te bezorgen. Vanaf september ligt deze startnota ter inzage voor de inwoners en worden er drie infomarkten georganiseerd.

“Kort samengevat willen we met het nieuwe ruimtelijke beleid inzetten op kernversterking. De kernen goed uitrusten met de nodige woongelegenheid, infrastructuur en diensten. En minder groei daarbuiten. Op die manier beschermen we beter het groene en open karakter van deze gemeenten aan de rand van het Zoniënwoud”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

De provincie Vlaams-Brabant zal hiertoe een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken dat de dorpskernen afbakent. Hierbij zullen voorwaarden ontwikkeld worden waar verkavelingen of appartementen nog kunnen worden vergund en in welke woongebieden dit veel minder geschikt is. Omwille van het mobiliteitsprofiel, het landschappelijk karakter en de uitrustingsgraad zijn sommige woongebieden veel minder geschikt voor verdichting. Met dit plan beschermen we beter het groene en open karakter van de gemeenten.

Het PRUP omvat grote delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode.

“Het gaat om gemeenten die betrokken zijn in het strategisch project Horizon+. Horizon+ is een ambitieus strategisch project dat in 2017 van start ging om de verbinding van de gemeenten met het Zoniënwoud en de omliggende valleien te versterken en een robuust en samenhangend openruimtenetwerk te realiseren”, zegt Jan Spooren, provinciegouverneur en voorzitter van Horizon+.

Op 8 september gaven vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren het startschot voor een vernieuwd ruimtelijk beleid ivoor hun dorpskernen
Op 8 september gaven vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren het startschot voor een vernieuwd ruimtelijk beleid ivoor hun dorpskernen

Met de startnota wordt het PRUP ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ letterlijk opgestart. ​
De exacte afbakeningen van het RUP of de effecten voor individuele percelen is vandaag nog niet gekend en wordt pas in latere fase onderzocht. De startnota formuleert de doelstellingen van het PRUP, het onderzoekgebied, de te onderzoeken effecten en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies. ​

De startnota wordt vanaf 1 september tot 31 oktober ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen de startnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. ​
Tijdens drie infomomenten kunnen inwoners terecht bij experten voor vragen en verduidelijkingen over de startnota en het planproces:

  • Maandag 19 september ​ om 20 uur in het Cultureel Centrum van Sint-Genesius-Rode
  • Woensdag 7 september om 20 uur in de Raadszaal van Tervuren
  • Donderdag 8 september om 20 uur in Kamp Kwadraat in Overijse

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/uitvoeringsplannen-procedure

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Jo Decoster

Projectcoördinator Horizon+

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be