Duurzame toekomst voor Getedorpen

Provincie keurt startnota voor afbakening dorpskernen goed

De provincie Vlaams-Brabant keurde de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorpskernen Getestreek’ goed. Hierin staan de plannen van de provincie Vlaams-Brabant, de steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Linter om samen te werken aan een vernieuwd ruimtelijk beleid voor de woonkernen in de Getestreek. Vanaf 10 maart kunnen de inwoners de plannen inkijken.


“Als we de open ruimte in Vlaams-Brabant willen sparen, moeten we met z’n allen meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen. Niet op z’n minst in de Getestreek,” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Het afbakenen van de kernen in een ruimtelijk uitvoeringsplan is dan een belangrijke stap. Met deze startnota wordt dat plan letterlijk opgestart.”

Het doel van het ruimtelijk plan is om de dorpskernen te versterken en het open en groene karakter van de omgeving te behouden.
Het doel van het ruimtelijk plan is om de dorpskernen te versterken en het open en groene karakter van de omgeving te behouden.

“Met het strategisch project OnverGETElijk werken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid- Hageland, de gemeenten Linter, Hoegaarden, Geetbets en de steden Zoutleeuw, Landen en Tienen al enkele jaren samen aan een duurzame toekomstvisie voor onze dorpen,” zegt Marleen Lefevre, schepen van ruimtelijke ordening van Hoegaarden. ​

“Een aantal elementen van deze visie wensen we nu juridisch te verankeren. De provincie ondersteunt ons hierin met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan”, stelt Marc Wynants, burgemeester van Linter.

“Door samen te werken zijn we veel efficiënter. We hoeven niet elk apart een afbakeningsplan op te maken en sparen dus veel geld en tijd uit,” zegt Jo Roggen, burgemeester van Geetbets.

“In het plan bepalen we voor de vijf gemeenten de grens van de kernen. Daarna kan iedere gemeente zijn eigen bouwregels uitwerken voor de kernen om zo de woonontwikkeling gebiedsgericht te sturen”, zegt Carl Kempeneers, schepen van ruimtelijke ordening van Zoutleeuw.

De startnota formuleert enkel de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het onderzoeksgebied en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies. De exacte afbakeningen van de kernen of de effecten voor individuele percelen zijn vandaag nog niet bepaald en worden verder onderzocht. 

Fictief voorbeeld van een dorp met afbakening van de kern (oranje) en het dorpshart (rood).
Fictief voorbeeld van een dorp met afbakening van de kern (oranje) en het dorpshart (rood).

Inwoners krijgen inspraak

“We vinden het belangrijk om de inwoners van de Getestreek te betrekken bij de ontwikkeling van het plan”, zegt Lore Fourie, schepen van ruimtelijke planning van Landen. “Iedereen kan de startnota van 10 maart tot en met 8 mei raadplegen en opmerkingen indienen.”

De startnota van het PRUP 'Dorpskernen Getestreek' is te vinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten en is ook beschikbaar in het Provinciehuis en de verschillende gemeentehuizen. ​
Ook vinden drie infomarkten plaats waarop inwoners terecht kunnen bij experten met vragen en voor verduidelijkingen:

  • 15 maart om 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Linter
  • 23 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Hoegaarden
  • 19 april om 20 uur in de raadszaal van het stadhuis van Landen

 


Meer info: www.vlaamsbrabant.be/getestreek

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

An Steegen

Projectcoördinator SP OnverGETElijk!, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be