Duurzame toekomst voor Gete-dorpen

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw keurden het beleidskader ‘Leefbare Dorpen Getestreek’ goed. Hiermee zetten ze een belangrijke stap naar een vernieuwd ruimtelijk beleid in de dorpskernen van de zes Gete-gemeenten. De bedoeling is deze dorpen een duurzame toekomst te bezorgen.


De ruimtelijke structuur in de Getevallei is momenteel aangetast door versnipperde bebouwing. Dat heeft geleid tot een afname van de open ruimte, minder lokale handel en voorzieningen en mobiliteitsproblemen in de kernen. ​
Daarom maken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de 6 gemeenten werk om de historische dorpenstructuur in de streek een duurzame toekomst te geven.

Met het project ‘Leefbare dorpen Getestreek’ bieden ze de dorpen een kader om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. Naast een algemeen beleidskader, waarin strategieën voor de streek en een visie voor woonontwikkelingen in de dorpen staan, werden er voor 19 dorpen mogelijke toekomstvisies uitgetekend.

“We leggen hiermee een goede basis voor het ruimtelijk beleid in de dorpen van de Getestreek”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Hopelijk vinden de inwoners in deze visie een gezamenlijk verhaal waardoor ze enthousiast worden om samen te werken aan de inrichting van hun dorp. Tegelijk scheppen we een duidelijk kader voor eigenaars en ontwikkelaars die iets willen realiseren in de dorpen, zodat de discussies rond het aantal toegelaten woningen en de bouwhoogte worden vervangen door gesprekken over kwaliteit en dorpse identiteit van de projecten.”

Op basis van dit beleidskader gaan de provincie en de gemeenten samenwerken aan de verdere verankering, aanvulling en realisatie van deze toekomstvisies. ​
Ook worden er de komende maanden een aantal ‘Getecafés’ georganiseerd om deze visie te delen met geïnteresseerde inwoners en om hun bedenkingen of ideeën mee te nemen in het verdere traject.

Deze Getecafés vinden plaats op

- 6 september om 19.30 uur in Geetbets (The Palace, Statieplein, Steenstraat 16)
- 20 september om 19.30 uur in Landen (OC Wing in Neerwinden)
- 29 september om 19.30 uur in Linter (‘s Hertogenhof in Melkwezer)
- 4 oktober om 19.30 uur in Zoutleeuw (Bij Juliaan, Steengrachtstraat 19 in Budingen)

'Leefbare dorpen Getestreek' kadert in het vernieuwde strategisch project 'onverGETElijk!'. ​
Dit strategisch project is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de gemeenten Linter, Hoegaarden, Geetbets en de steden Tienen, Zoutleeuw en Landen.


Meer info
: www.vlaamsbrabant.be/getestreek

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

An Steegen

Projectcoördinator SP OnverGETElijk!, Provincie Vlaams-Brabant

Maud Davadan

Projectmedewerker SP OnverGETElijk!, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be