Duurzaam advies voor renovatie 15 appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem

De provincie Vlaams-Brabant investeert 72.408 euro in het duurzaam klimaatproject ‘Totaalrenovatieadvies voor appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem’. ​ Hiermee zet ​ Dialoog vzw, in samenwerking met de Stad Leuven, de gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant, ​ een pilootproject op met als doel het energetisch renoveren van 15 appartementsgebouwen. ​

Renovatie appartementen zorgt voor serieuze CO2-besparing

Woongebouwen zijn in Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor 29,5% van de CO2-uitstoot. ​ ​
“Het duurzaam en energetisch renoveren van gebouwen is dan ook een absolute prioriteit binnen onze klimaatdoelstellingen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Ongeveer 21,5 % van de woongelegenheden in Vlaams-Brabant zijn appartementen. Voor Zaventem en Leuven zijn dat respectievelijk 33% en 50,6 %. Hier ligt nog een groot potentieel aan energie- en CO2-besparing”.

“60% van de CO2-uitstoot in Leuven is afkomstig van gebouwen. Eén van de grootste uitdagingen ligt dus in het veel sneller renoveren van de bestaande woningen. Momenteel is de renovatiegraad in Leuven net geen 1%. Dat percentage willen we omhoog krikken met allerlei initiatieven. Met dit project bieden we ondersteuning op maat aan eigenaars en syndici van appartementsgebouwen, want hier merken we nog echt een lacune op”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid van de stad Leuven.

“In Zaventem werden er in 2018 een 64-tal woningen gerenoveerd. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten er in onze gemeente echter elk jaar minstens 450 van de oudste woningen gerenoveerd worden. Door dit proefproject rond gratis renovatieadvies voor appartementsgebouwen op te starten, willen we bijdragen aan een verhoging van de renovatiegraad en lessen trekken om dit proces op korte termijn te versnellen", zegt Bart Dewandeleer, schepen voor duurzaamheid, ruimtelijke ordening en stedenbouw van de gemeente Zaventem.

Renovatie op maat van appartementsgebouwen ontwikkelen

Eigenaars van appartementen vinden moeilijker de weg naar het bestaande advies- en ontzorgingsaanbod voor energetisch en duurzaam renoveren. ​
Renovatie van appartementsgebouwen, en in het bijzonder de gemeenschappelijke delen, zijn immers een moeilijk proces en vragen een aanpak op maat. ​

“Met dit project willen we een methodiek op maat ontwikkelen en eigenaars en syndici van appartementsgebouwen helpen om effectief over te gaan tot een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen. Tegelijk willen we de eigenaars informeren over de verbeteringen die ze zelf kunnen uitvoeren aan de individuele delen van hun woning, waarbij we een gebouw beogen dat toekomstbestendig is”, zegt Evelien Willaert van Dialoog vzw.

De ontwikkelde methodiek binnen dit pilootproject kan later toegepast worden in de rest van de provincie. ​

Gezocht: 15 kandidaat-energiebespaarders in Leuven en Zaventem

Dialoog vzw biedt totaalrenovatieadvies aan voor 15 appartementsgebouwen. De syndici en eigenaars van de deelnemende gebouwen ontvangen, gratis en vrijblijvend, een totaaladviesrapport, dat toegelicht wordt op de Algemene Vergadering. Bij de toelichting van het adviesrapport wordt ook aangegeven waar men terecht kan voor financiële ondersteuning en voor verdere begeleiding bij de uitvoering van de werken. ​ ​
Op 29 oktober om 19.30 uur is er een online live infosessie voor de kandidaat-eigenaars en -syndici.
Vanaf 31 oktober kan men de opname van deze sessie bekijken.
Aanvragen moeten tegen 15 november ingediend zijn.

Meer info: https://www.dialoog.be/gratis-totaalrenovatieadvies-voor-appartementen-in-leuven-en-zaventem

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

David Dessers

Schepen, Stad Leuven

Bart Dewandeleer

Schepen, Gemeente Zaventem

Evelien Willaert

Dienst wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Iris Verstraete

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be