Drie nieuwe Zenneterrassen voor landschapspark in Halle

In Halle krijgt het landschapspark, dat een groen en blauw lint zal vormen tussen de deelgemeenten Lembeek en Buizingen, meer vorm. Dit jaar worden er nog drie Zenneterrassen aangelegd aan de Dijkstraat, ter hoogte van het H-H & College, in het Albertpark en een oude molensite langs het Zennepad. Dit past in het bredere plaatje van het strategisch project van de Zennevallei, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de Vlaamse Overheid, de stad Halle en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel om de leefkwaliteit in deze regio te verbeteren/verhogen.

Zenne wordt opnieuw zichtbaar in de stad

De Zenne is een weelderige, bochtige ader doorheen Halle en omstreken. Vandaag is de rivier weinig zichtbaar aanwezig, toegankelijk en beleefbaar.
De stad Halle wil dit veranderen en realiseert daarom het landschapspark van Halle: een langgerekt groen park van Buizingen tot Lembeek met de Zenne als blauwgroene drager. Het park zal bijdragen aan een duidelijke Halse identiteit en zal de woon- en leefkwaliteit van de stad aanzienlijk opwaarderen.

De waterbeheerder van de Zenne, de Vlaamse Milieumaatschappij, wil met de aanleg van drie nieuwe terrassen en verblijfplaatsen langsheen de Zenne haar steentje bijdragen. De aanwezigheid van een rivier in de stad wordt zo een troef in plaats van de open riool waarvoor deze waterloop lange tijd gekend geweest is.
De VMM financiert zowel het ontwerp, als de aanleg ervan. Momenteel hangt de aanvraag tot omgevingsvergunning uit.

De nieuwe Zenneterrassen zullen schitteren op de volgende plaatsen:
•    de oude molensite langs het Zennepad in Buizingen, 
•    het Albertpark in het stadscentrum
•    de Leide (ter hoogte van de Dijkstraat (beter bekend als de Waggelbrug) 

Eerder werd al zo’n Zenneterras gerealiseerd in het Elisabethpark. Het is een plek waar men heerlijk kan rusten en genieten met zicht op het stromende water van de Zenne.
 

Droombeeld voor Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle

De plannen beperken zich niet tot Halle. Ook in de naburige gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos krijgt de Zennevallei een stevige opwaardering. Met nieuwe parken, bossen en meer ruimte voor natuur en water, vermindert het risico op overstromingen en wordt de Zennevallei aangenamer om te wonen, werken en leven.
 
Wandelen op de oevers van de Zenne, door de broekbossen in de natte beemden? Onderweg even binnenspringen in het FeliXart museum of het Herman Teirlinckhuis? Of een zacht parelende geuze drinken in één van de brouwerijen? Een fantastisch droombeeld, waar hard aan gewerkt wordt. En dat gebeurd telkens in samenwerking met inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven.
 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be