Drie Leuvense scholen ontvangen Vlaamse subsidie voor ambitieus onthardingsproject

Heilig Hart Instituut Heverlee samen met UCLL, GO! Atheneum campus Redingenhof en De Wijnpers ontvangen samen ruim 235.000 euro voor het onthardingsproject ‘Heuvel, Flank, Vallei- spelen hoort erbij’. De drie Leuvense scholen sloegen de handen in elkaar om werk te maken van groenere speelplaatsen met bijkomende ruimte voor water. Het project zet in op biodiversiteit en extra ruimte voor waterinfiltratie.

“Op die manier zorgen we niet enkel voor een fijnere schoolomgeving, maar dragen we ook ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering”, klinkt het bij de schooldirecteuren.

Drie Leuvense scholen krijgen Vlaamse subsidies voor hun onthardingsprojecten.
van links naar rechts Annabel Pennings (Regionaal Landschap Dijleland), Dieter Peeters (Heilig Hart Instituut Heverlee), Bart Pelgrims-Rens, Marieke Vangoidsenhoven en Mathias Vandeghinste (Redingenhof), Piet Delcourt (UCLL), gedeputeerden Bart Nevens en Ann Schevenels (provincie) en Bart Van den Bosch (directeur De Wijnpers)
Drie Leuvense scholen krijgen Vlaamse subsidies voor hun onthardingsprojecten.
van links naar rechts Annabel Pennings (Regionaal Landschap Dijleland), Dieter Peeters (Heilig Hart Instituut Heverlee), Bart Pelgrims-Rens, Marieke Vangoidsenhoven en Mathias Vandeghinste (Redingenhof), Piet Delcourt (UCLL), gedeputeerden Bart Nevens en Ann Schevenels (provincie) en Bart Van den Bosch (directeur De Wijnpers)

 

De drie scholen situeren zich in de Dijlevallei en zetten met hun acties in op de waterrobuustheid van het gebied. Dit doen ze elk via onthardingsprojecten, zoals het opbreken van de verharding, het aanleggen van wadi’s en het planten van hagen en bomen. ​

Daarnaast maken de scholen ook werk van een plan voor de waterhuishouding.
“De Wijnpers is de eerste school in het Leuvense met een plan en de ambitie om tegen 2025 een hemelwaterneutrale school te worden. Deze expertise delen we graag met de andere scholen in het project”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs.

Om de voorgestelde acties tot een goed einde te brengen, worden de scholen bijgestaan door de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Dijleland en het strategisch project Walden. ​
“Het strategisch project Walden bracht de drie scholen samen en kreeg de provincie en het Regionaal Landschap Dijleland mee aan boord”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ​

Ook leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners worden actief bij de drie projecten betrokken. Zo gaan de scholen iedereen informeren over het belang van ontharden als oplossing tegen droogte, lage grondwaterstanden en wateroverlast. ​
“We begeleiden de scholen in het verder uitwerken van het traject”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van leefmilieu en waterlopen. “Daarnaast is ook de kennis van het Regionaal Landschap over vergroening zeer belangrijk.”

Het project past, samen met 23 anderen, binnen de Blue Deal, een initiatief van Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, om waterschaarste te beperken. Zij trekt voor deze groenblauwe onthardingsprojecten 8,6 miljoen euro uit. Deze projecten vormen een belangrijke stap in het beter bestand maken van Vlaanderen tegen droogte en overstromingen als gevolg van de klimaatverandering. ​

De scholen liggen ook in het werkingsgebied van de Brabantse Wouden, het nationaal park in wording.

Het strategisch project Walden is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Leuven en de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee. Het project is mogelijk via de financiële steun van het departement Omgeving.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Van den Bosch

Directeur De Wijnpers, Provincie Vlaams-Brabant

Els Van Loon

Coördinator, Strategisch Project Walden

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be