Definitieve vaststelling ruimtelijk plan ‘Lembeek-Noord’

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ definitief vastgesteld. De provincie maakt met dit plan ruimte vrij voor groen en waterberging in de nabijheid van de dorpskern van Lembeek. Tegelijkertijd kunnen er meer bedrijven komen op het nabijgelegen bedrijventerrein.

Op 5 november 2019 stelde de provincie het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone Lembeek-Noord voorlopig vast. In het kader van het strategisch project Zennevallei is intensief overleg gevoerd tussen de betrokken overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een breed gedragen toekomstperspectief voor het gebied ten noorden van Lembeek.

Het doel is het realiseren van een regionaal bedrijventerrein en de ontwikkeling van een natuurgebied voor waterbeheersing nabij de dorpskom van Lembeek.

De laaggelegen, onbebouwde industriegronden krijgen een groenbestemming met mogelijkheden voor recreatie en waterberging. Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving met elkaar verbinden en krijgt een belangrijke rol  in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

“Daarnaast willen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen voor bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in de loop van september in werking.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be