De Puzzel uit Haacht opent groene speelplaats

VBS Don Bosco De Puzzel uit Haacht legde een groene speelplaats aan, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Op 26 juni  werd de nieuwe speelplaats officieel geopend in het bijzijn van de leerlingen en hun ouders

Meer groen in scholen

‘Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Scholen kunnen bij de provincie terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. Met deze subsidies willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit, meer bepaald de plaatselijke fauna en flora, verhogen, maar ook dat ze het belang ervan uitleggen aan hun leerlingen. We zijn blij met dit initiatief van De Puzzel en ondersteunen hen dan ook met een subsidie van 5.857,40 euro’.

De subsidie geldt voor zowel kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en maximaal 10.000 euro per project, per vestigingsplaats en per begrotingsjaar. Enkel projecten waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro wordt gevraagd, komen in aanmerking.

Sinds 2008 kregen 188 scholen, waarvan 156 basisscholen, 33 secundaire scholen en 1 hoge school een subsidie.
 

Nieuwe natuurlijkere en avontuurlijkere speelplaats

VBS Don Bosco De Puzzel uit Haacht vernieuwde haar speelplaats na een nieuwbouwproject en kwam bij de provincie Vlaams-Brabant aankloppen voor steun.
 
‘Op vraag en met inspraak van ouders en leerlingen werd er gekozen voor een meer groene en meer diverse speelomgeving’, zegt Greet Verhoeven, directeur van De Puzzel. ‘Zo kwamen er een sportzone, een verstoppertjeszone, een zone met speelheuvels, een zone chill en relax (met bloemenweide, pluktuin, wilgenvlechtwerk, takkenrils, insectenhotel), een zone muziek, een zone avontuur (met een boomstammenpad en speelhout), 3 wilgenhutten en 52 m wilgentunnels, 2 nieuwe winterlindes en een moestuin’.

‘Ook werd er rekening gehouden met een aantal koesterburen van Haacht, zoals de eikelmuis, de huiszwaluw en de sleedoornpage, en werd er gekozen voor inheemse soorten.

bijlage 5A - Gewenste situatie - zonefiches.pdf

PDF - 1.8 Mb

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Greet Verhoeven

Directeur , De Puzzel Haacht

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be