De Brabantse Wouden erkend als Nationaal Park

 

 

Nu de Brabantse Wouden, met zijn meer dan 10.000 hectare aan waardevolle natuur, de erkenning als Nationaal Park heeft, kan het masterplan uitgevoerd worden. Dit plan zal de volgende 24 jaar de ideeën en maatregelen om de natuur te versterken, uit te breiden en te verbinden, met speciale aandacht voor zeldzame en gevoelige dier- en plantensoorten, in praktijk omzetten. Ook de landbouw, die inzet op duurzame voedselproductie voor de streek en zorg draagt voor de biodiversiteit, zal een volwaardige plaats en toekomst krijgen in de Brabantse Wouden.

“Maar het plan denkt ook aan de inwoners”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Want wie hier woont en leeft, werkt of onderneemt, moet mee genieten van de sterktes van dit Nationale Park. En de kans krijgen om mee te timmeren aan de uitbouw ervan."
​ ​
Nu kan er ook werk gemaakt worden van een nieuwe structuur die het masterplan gaat uitvoeren. Dat wil zeggen dat er in de loop van de volgende maanden achter de schermen gewerkt zal worden aan sponsoring en financiering, aanwerving van personeel en opstarten van werkgroepen.

Ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele kwamen persoonlijk het eerste bordje van 'Vlaamse Parken' overhandigen. Kernpartners Patrick Huvenne van ANB, Jan Horemans van de Vrienden van het Heverleebos en Meerdaalwoud en gedeputeerde Bart Nevens zijn tevreden dat het traject van 3 jaar hard werk loont en de Brabanste Wouden erkend zijn als Nationaal Park.
Ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele kwamen persoonlijk het eerste bordje van 'Vlaamse Parken' overhandigen. Kernpartners Patrick Huvenne van ANB, Jan Horemans van de Vrienden van het Heverleebos en Meerdaalwoud en gedeputeerde Bart Nevens zijn tevreden dat het traject van 3 jaar hard werk loont en de Brabanste Wouden erkend zijn als Nationaal Park.

Gedragen samenwerking loont

Aan deze erkenning ging een traject van 3 jaar vooraf waarbij heel wat partners, zoals de kernpartners: de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap voor Natuur en Bos, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en de Koninklijke Schenking, maar ook de Stichting Zoniënwoud, 12 gemeentebesturen van Beersel, Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Leuven, Linkebeek, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren, middenveldorganisaties, landbouwers en inwoners, nauw samenwerkten aan inhoud en draagvlak.

“Vele natuur- en milieuverenigingen droegen kennis aan over deze uitzonderlijke streek. Als regionale verenigingen zijn we fier en dankbaar voor die samenwerking met onze collega’s en kijken we hoopvol uit naar het werk dat nu begint”, zegt Jan Horemans, voorzitter van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

De Stichting Zoniënwoud zorgde voor de afstemming met Brusselse en Waalse partners over het gewestgrens-overschrijdend gebied van de Brabantse Wouden. Zo ondersteunen ze elkaars ambities, leren van elkaar en verbinden natuur, vrijwilligers en recreatie over de grenzen heen.

Het Nationaal park Brabantse Wouden ligt ingebed in een biodivers landschap met dorpen, landbouw en valleien en omringd door steden Halle, Brussel, Leuven en Waver.
Het Nationaal park Brabantse Wouden ligt ingebed in een biodivers landschap met dorpen, landbouw en valleien en omringd door steden Halle, Brussel, Leuven en Waver.

Eerste projecten lopen al

Het Nationaal Park Brabantse Wouden moet niet van nul starten. Er lopen al enkele concrete projecten die het Nationaal Park in de praktijk brengen.

“Het verbinden van de natuurgebieden is één van de voornaamste ambities van het masterplan voor de Brabantse Wouden” zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van het gebied bij het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dat gaat over uitbreiding van de natuurgebieden, maar ook over het wegwerken van de versnippering door infrastructuur. Zo bouwen het Departement Omgeving, Wegen en Verkeer en Natuur en Bos op dit moment een groot ecoduct tussen de twee helften van het Hallerbos. Een brug voor dieren en mensen over de Brusselse Ring.”

Een ander voorbeeld is dat de 12 gemeentebesturen uit de regio samenwerken aan de strijd tegen droogte en wateroverlast.

“Onze bodem bestaat uit een absorberende laag leem met hieronder een ondoordringbare laag klei, een combinatie van grondlagen die een natuurlijke buffering van water in de bodem mogelijk maakt. Waterbuffering wordt met de klimaatopwarming steeds belangrijker om langere droogteperioden te doorstaan maar ook om het overstromingsrisico te beperken. Water wordt schaars en dus moeten we onze bronnen en waterlopen koesteren en onze waterbuffers vergroten, niet alleen voor de mooie natuur, maar evenzeer voor het verzekeren van voldoende water voor de landbouw en voor ons dagelijks gebruik”, zegt Marc Charlier, burgemeester van Tervuren.

Maar de Brabantse Wouden herbergen ook iconische plant- en diersoorten. De Regionale Landschappen leggen broedhopen aan voor het Vliegend Hert. Die is gebonden aan oude bossen en dood hout. In broedhopen kunnen de larven ontwikkelen tot indrukwekkende kevers. De Regionale Landschappen vonden al 75 geschikte locaties, vaak in de tuin van particulieren die zo bijdragen tot de (her)opbouw van een sterke populatie.

De Brabantse Wouden tellen de grootste oppervlakte eeuwenoud bos van Vlaanderen.
De Brabantse Wouden tellen de grootste oppervlakte eeuwenoud bos van Vlaanderen.

Breed project met alle inwoners

Momenteel lopen er ook initiatieven om de tuin van de inwoners natuurlijker te maken. Zulke initiatieven sluiten goed aan bij de ambitie van het Nationaal Park om zoveel mogelijk inwoners te betrekken.

Het statuut van Nationaal Park biedt de partners een kwaliteitsvol kader om het levend erfgoed van het domein voor de komende generaties duurzaam te bewaren. Tegelijk kunnen de inwoners nu volop genieten van de diversiteit aan levensvormen die men er kan ontdekken.

Meer info: www.brabantsewouden.be


Ontdek de Brabantse Wouden nu zondag tijdens de Dag van het Zoniënwoud 

Dat genieten van de Brabantse Wouden kan al op zondag 15 oktober tijdens de Dag van het Zoniënwoud. Dit woud ligt immers pal in het midden van het nationale park.
Een waaier aan activiteiten biedt de gelegenheid om het kersverse nationale park te verkennen. En kennis te maken met organisaties die zich inzetten voor het beheer en het behoud van dit bos.

Meer info: ​ https://www.zonienwoud.be/agenda/?facets%5B1%5D%5Bcustom%5D%5B1%5D%5B0%5D=true

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Patrick Huvenne

Regiobeheerder, Agentschap voor Natuur en Bos

Jan Horemans

Voorzitter, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be