Chiro en buurtbewoners planten speelbos aan in Eppegem

Op 4 maart plantten buurtbewoners en de Chiro, onder begeleiding van de gemeente Zemst, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Pro Natura, een speelbos aan in Eppegem. Dit project, kreeg een subsidie van 45.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant en kadert in de natuurcompensatie voor de fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde (F1).

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde (F1) via de Zennedijk is een belangrijke fietsverbinding in Zemst. Deze fietssnelweg zorgt in de toekomst voor een veilige, vlotte en groene fietsverbinding tussen de steden Vilvoorde en Mechelen en op termijn verder door naar Antwerpen en Brussel. Hierbij gaat helaas wat natuur verloren, maar dat wordt gecompenseerd door de aankoop en ecologische inrichting van een aantal terreinen in de gemeente.

"Eén van deze terreinen is gelegen langsheen de Spoorwegstraat in Eppegem", zegt Joeri Van den Brande, schepen van leefmilieu. "Chiro Eppegem ligt vlakbij en werd mee ingeschakeld, zowel bij de opmaak van het inrichtingsplan als de uiteindelijke inrichting zelf. Een tweede terrein is gelegen in de omgeving van de Heidestraat te Zemst en zal in een latere fase aan bod komen".

Regionaal Landschap Brabantse Kouters zorgde samen met de gemeente Zemst en de Chiro van Eppegem voor een inrichtingsplan voor het terrein. Voor die realisatie krijgt het project een flinke financiële duw in de rug van de provincie Vlaams-Brabant.

"Dichtbij-natuur realiseren in samenwerking met de lokale jeugd, past naadloos in het provinciale beleid waarbij we recreatie maximaal willen koppelen aan natuur", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Zo is er een speelveld, een hoogstamboomgaard, een amfitheater en zijn er speelheuvels, klimbalken en een speelbos. Maar uiteraard is de inrichting er ook op gericht om de natuur te ondersteunen. Zo wordt er bij de bloemenweide ook een insectenhotel geplaatst. Het is een relatief groot project, waarvoor we met de provincie Vlaams-Brabant in totaal meer dan 45 000 euro bijdragen, een subsidie voor de aankoop van een perceel in de Heidestraat mee inbegrepen".

De speelheuvels, waterpartijen en amfitheater werden onlangs al door een aannemer aangelegd. Nu staat de aanleg van het speelbos op het programma. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op maandag 4 maart 2019 om 14 uur samen met de kinderen van de Chiro en de buurtbewoners boompjes te planten. Want wat is er leuker dan zelf het bos aanplanten waarin alle kinderen nog vele jaren zullen spelen? De aanwezige helpende handen kunnen aanduiden welke boom ze in de grond hebben gezet. Zo zullen ze de groei van ‘hun’ boom nog lang kunnen opvolgen.

 

Deze plantactie is een actie van de gemeente Zemst, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant via subsidies aan de gemeente voor de realisatie van natuurprojecten

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Dirk Buysse

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Lies Staes

Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Joeri Van den Brande

Schepen voor leefmilieu, Gemeente Zemst

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be