Burgers kunnen mee investeren in energiezuinige woningen

Proefprojecten in Leuven, Gooik, Halle en St.-Genesius-Rode

Woensdag 30 mei 2018 — De provincie Vlaams-Brabant gaat, met Europese middelen, burgercoöperaties steunen die private woningen energiezuiniger willen maken.

Eén van de uitdagingen voor de toekomst is het energiezuiniger maken van gebouwen en private woningen. De belangrijkste hindernissen hiervoor zijn de financiering, de technische kennis en de hele administratie van de voorbereiding en opvolging van de werken. 

De provincie Vlaams-Brabant gaat, via de Europese middelen van het Interregproject Rhedcoop, nieuwe burgercoöperaties helpen die werk maken van energiezuinige renovaties.
 
‘We gaan de kennis van bestaande coöperaties, zoals Ecopower, maar ook uit andere Vlaamse provincies en Nederland, delen met opstartende coöperaties in Vlaams-Brabant’, zegt gedeputeerde Marc Florquin. ‘Via deze burgercoöperaties willen we ook minder bemiddelde mensen de kans bieden hun woning energiezuiniger te maken’.

Burgercoöperaties in Leuven, Halle, Gooik en St.-Genesius-Rode

De provincie Vlaams-Brabant richt in Leuven een burgercoöperatie op om een 40-tal private woningen energiezuiniger te maken. Er komt ook een samenwerkingsverband voor Gooik, Sint-Genesius-Rode en Halle om 3 publieke en 5 private woningen energiezuiniger te maken.

Energie-efficiënt leven

Het is niet voldoende om een woning energie-efficiënter te maken als de bewoners hun gedrag niet aanpassen. Daarom geeft het project Rhedcoop ook veel aandacht aan het overtuigen van de bewoners om energie-efficiënt te leven. Op die manier  renderen de woningen veel sneller.  

‘Als de proefprojecten goed lukken zullen we provincie deze ervaringengebruiken om gelijkaardige initiatieven te ondersteunen in heel Vlaams-Brabant. Zo kunnen we onze rol als streekmotor voor een klimaatneutrale provincie waarmaken’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

Marc Florquin Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant
Marlies Vanthuyne Dienst Europa at Provincie Vlaams Brabant