Buiten gewoon gedeeld

Delen en hergebruiken in Hagelandse kinderopvang

Vandaag wordt ‘Buiten gewoon gedeeld’, een project van Landelijke Kinderopvang en de KVLV-groepen van het Hageland, met de steun van Leader Hageland, gelanceerd. Ze willen hiermee de deel- en hergebruikgedachte ingang doen vinden in de kinderopvang.

‘Delen en hergebruik is ‘in’.  Het is goed voor de portemonnee en voor het milieu. En het kan nog leuk zijn ook. Afgedankte materialen gooi je niet zomaar weg, maar je gebruikt ze voor iets anders. 
Ook in de kinderopvang willen we deze beweging op gang trekken’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.Gedurende een jaar zullen er in het Hageland deel- en hergebruikinitiatieven gestart worden in de kinderopvang’. 

De deeleconomie is hoofdzakelijk een stadsfenomeen. Het project wil hierin verandering brengen en de ‘nieuwe economie’ ook naar het platteland brengen. Bovendien bereikte de deeleconomie vooral de middenklasse en de hoger opgeleiden. Ook hierin brengt het project verandering door op kwetsbare gezinnen te mikken. Ten slotte wil ‘Buiten gewoon gedeeld’ ontmoeting creëren om zo vereenzaming tegen te gaan.

Concreet gaat men een pop up fietsbib met fietslessen en een repair café organiseren. Daarnaast komen er weggeefkasten met workshops over hergebruik. Er komen ook permanente boekenruilkasten met voorleesworkshop en luierkasten met depotpunten.

De initiatiefnemers gaan samenwerken met de gemeenten en OCMW’s om zo het project onder de aandacht te brengen van kwetsbare gezinnen.

De totaalkost van het project bedraagt 15.000 euro. Het project krijgt een subsidie van 9.492 euro via het LEADER-programma.

 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa

Pierre-Bernard Van Acker

Coördinator Hageland+, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be