Buiten gewoon gedeeld

Delen en hergebruiken in Hagelandse kinderopvang

Maandag 18 december 2017 — Vandaag wordt ‘Buiten gewoon gedeeld’, een project van Landelijke Kinderopvang en de KVLV-groepen van het Hageland, met de steun van Leader Hageland, gelanceerd. Ze willen hiermee de deel- en hergebruikgedachte ingang doen vinden in de kinderopvang.

‘Delen en hergebruik is ‘in’.  Het is goed voor de portemonnee en voor het milieu. En het kan nog leuk zijn ook. Afgedankte materialen gooi je niet zomaar weg, maar je gebruikt ze voor iets anders. 
Ook in de kinderopvang willen we deze beweging op gang trekken’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.Gedurende een jaar zullen er in het Hageland deel- en hergebruikinitiatieven gestart worden in de kinderopvang’. 

De deeleconomie is hoofdzakelijk een stadsfenomeen. Het project wil hierin verandering brengen en de ‘nieuwe economie’ ook naar het platteland brengen. Bovendien bereikte de deeleconomie vooral de middenklasse en de hoger opgeleiden. Ook hierin brengt het project verandering door op kwetsbare gezinnen te mikken. Ten slotte wil ‘Buiten gewoon gedeeld’ ontmoeting creëren om zo vereenzaming tegen te gaan.

Concreet gaat men een pop up fietsbib met fietslessen en een repair café organiseren. Daarnaast komen er weggeefkasten met workshops over hergebruik. Er komen ook permanente boekenruilkasten met voorleesworkshop en luierkasten met depotpunten.

De initiatiefnemers gaan samenwerken met de gemeenten en OCMW’s om zo het project onder de aandacht te brengen van kwetsbare gezinnen.

De totaalkost van het project bedraagt 15.000 euro. Het project krijgt een subsidie van 9.492 euro via het LEADER-programma.

 

Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa
Pierre-Bernard Van Acker Coördinator Hageland+ at Provincie Vlaams Brabant