Bufferzone met aarden dam aan Kwalijkstraat in Scherpenheuvel-Zichem

Provincie en stad bestrijden erosie

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Kwalijkstraat. Bij hevige regenval kampten woningen en tuinen er regelmatig met water- en modderoverlast. Ook op de straat en op het voetbalveld was er dan overlast en kwam er modder in de riolering terecht.

 

“Deze erosieproblemen zijn te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen”, zegt Lieve Renders, schepen voor landbouw van Scherpenheuvel-Zichem. “De afstroming concentreert zich in een droge vallei richting Kwalijkstraat”.

Om de overlast te beperken werd er al een tijdelijke strobalen dam aangelegd onderaan de akker, evenwijdig met de Kwalijkstraat, Die bewees reeds zijn dienst.

“Intussen hebben we definitieve maatregelen genomen”, zegt schepen Lieve Renders. “Een geleidende ​ aarden dam en een bufferzone met een grasstrook moeten afstromend sediment en water opvangen bij zware buien. Het buffervolume bedraagt zo’n 1.150 kubieke meter”.

Foto: gedeputeerde Bart Nevens en erosiecoördinator Elke Artels voor de provincie en Manu Claes en Lieve Renders voor het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem aan de aarden dam
Foto: gedeputeerde Bart Nevens en erosiecoördinator Elke Artels voor de provincie en Manu Claes en Lieve Renders voor het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem aan de aarden dam

“We investeren mee in deze werken om de water- en modderlast aan de Kwalijkstraat in Scherpenheuvel-Zichem te bestrijden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “De geleidende aarden dam, bufferzone en grasstrook vertragen en bufferen het afstromend water en de modder. Het gebufferde water kan ter plaatse in de bodem infiltreren, wat positief is in de strijd tegen verdroging”.

Om de modderoverlast aan de Kwalijkstraat te bestrijden investeert de stad Scherpenheuvel-Zichem ruim 49.000 euro. De stad ontvangt hiervoor zo'n 7.350 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 36.750 euro van Vlaanderen.

“We zijn heel blij met de samenwerking tussen de stad en de provincie. Door de krachten en kennis te bundelen is het mogelijk erosie op het terrein aan te pakken”, zeggen schepen Lieve Renders en gedeputeerde Bart Nevens.

Onder impuls en met technische ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant realiseerde de stad Scherpenheuvel-Zichem eerder ook al de houthakseldammen langs de Reyndersveldweg, de Miskruisstraat en aan Groenhoef..

“Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast, maar uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be