Brussel Lust

De Groene Gordel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan samen voor duurzame land- en tuinbouwproducten

Het startschot voor ‘Brussel LUST’ is gegeven: het ambitieuze project

waarin Steunpunt Hoeveproducten, BioForum, Innovatiesteunpunt, de provincie

Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de handen in elkaar slaan

om duurzame land- en tuinbouwproducten in Brussel te promoten. Met haar 1.2

miljoen inwoners en vele duizenden pendelaars vormt het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest immers de ideale afzetmarkt voor de producten van de

vele actie land- en tuinbouwbedrijven in de Groene Gordel.

Bewust consumeren, kiezen voor lokale producten, weten wat je eet en waar je eten

vandaan komt… het wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd staan de boeren onder druk

van veilingen en grote supermarkten, waardoor ze steeds minder een faire, leefbare prijs

voor hun producten ontvangen. Het Steunpunt Hoeveproducten, het Innovatiesteunpunt

Boerenbond en BioForum, met financiële steun van de Europese Unie, Vlaanderen en de

provincie Vlaams-Brabant, zetten daarom gezamenlijk hun schouders onder het project

‘Brussel LUST’. Op 6 maart kwam een diverse groep stakeholders, producenten,

verwerkers, logistieke bedrijven en afnemers dan ook samen op een eerste

netwerkmoment waar ze de vraag uit Brussel en het aanbod aan land- en

tuinbouwproducten uit de Groene Gordel samenbrachten.

Lokale producten verbinden stad en omliggend platteland

Monique Swinnen, gedeputeerde land- en tuinbouw van de Provincie Vlaams-Brabant,

toonde aan wat de Groene Gordel te bieden heeft aan duurzame land- en

tuinbouwproducten, recht van bij de boer. Op een boogscheut van onze hoofdstad telt ze

immers 1500 land- en tuinbouwbedrijven waarvan er bijna 300 actief zijn in de Korte Keten

(zie grafiek in bijlage). Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod duurzame levensmiddelen

die voor een (groot) deel rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Groenten, fruit

en aardappelen blijven traditionele hoogvliegers in de Korte Keten maar ook zuivel, witloof

en verwerkte groenten en fruit scoren goed in de Groene Gordel (zie taartdiagram in

bijlage)

Korte Keten is ook een belangrijk onderdeel van de Brusselse ‘Good Food Strategy’, legde

Elisabeth Taupinart, vertegenwoordigster Brussel Economie en Werkgelegenheid Dienst

Landbouw, uit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil dat 30% van alle groenten en fruit

aangeboden in Brussel tegen 2030 van duurzame oorsprong zijn: lokaal, korte keten of

bio. Hoewel de Brusselse markt in de praktijk nog vaak onontgonnen terrein is, zijn er toch

al enkele pioniers die de stap hebben gezet: ‘Alles komt terug, onze grootouders brachten

vroeger ons witloof via de spoorlijn Mechelen – Brussel tot bij de Brusselaar, nu doen wij

het zelfde maar via een website, FB en een distributeur.

‘Brussel LUST’ werkt historisch gegroeide barrières weg

Ten slotte presenteerde Ann Detelder, coördinator van het Steunpunt Hoeveproducten, het

project ‘Brussel LUST’ als mogelijke hefboom voor verbinding. De projectpartners

organiseren vormingstrajecten voor boeren die met een korte keten activiteit willen starten

of deze willen professionaliseren, willen omschakelen naar bio of innovatief aan de slag

willen. Het project loopt nog tot juni 2019. Ann Detelder lichtte al een tipje van de sluier:

“Na dit geslaagd startmoment willen we de schwung erin houden. De volgende stappen

zijn het uitklaren van het logistieke vraagstuk, en afnemers en producenten samenbrengen

via de organisatie van onder meer smaakbeurzen en de intensieve begeleiding op vraag

van individuele bedrijven. Op die manier willen we de land- en tuinbouwers in de Groene

Gordel nieuwe marktkansen geven en willen we het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee

ondersteunen in het halen van hun ‘Good Food Strategy’ doelstellingen. Samenwerking

loont en betekent voor zowel boer als stedeling een meerwaarde’’.

 


 

Programma Netwerkmoment 6/3

PDF - 555 Kb

grafiekenencijfers_nl.pdf

PDF - 244 Kb

persbericht_nl.pdf

PDF - 144 Kb

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor land- en tuinbouw, Provincieraad Vlaams-Brabant

Yves Hendrickx

Proefcentrum Pamel, Provincie Vlaams Brabant

Ann Detelder

Steunpunt Hoeveproducten

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be