Brabantse Wouden viert kick-off als Nationaal Park

Op 23 maart duidde de Vlaamse minister van Omgeving het Parkbureau voor het Nationaal Park Brabantse Wouden officieel aan. Het is daarmee het eerste Nationaal Park in Vlaanderen dat met een nieuw opgerichte vzw uit de startblokken schiet om met het masterplan te starten. Het Parkbureau wil de komende decennia de natuur in de Brabantse Wouden verbinden en versterken. Naast de bescherming van fauna en flora gaat veel aandacht naar duurzame landbouw, toerisme en erfgoed. Het nieuwe Nationaal Park moet de Belgische bossen weerbaarder maken tegen klimaatverandering en de lokale gemeenschap ten goede komen. Verschillende privépartners ondersteunen de doelstellingen van dit Nationaal Park. ​
Het Amazon Right Now Climate Fund, dat wereldwijd initiatieven financiert die de natuur beschermen en herstellen, investeerde 1,1 miljoen euro om het Nationaal Park te helpen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en waardevolle natuurgebieden te beschermen.


"Ik ben bijzonder blij om het Parkbureau voor het Nationaal Park Brabantse Wouden officieel aan te duiden”, verklaart de Vlaamse minister van Omgeving. “De bossen in dit Park, die tot de oudste van Vlaanderen behoren, vormen een fantastische groene long voor de twee miljoen mensen die in de buurt ervan wonen. Om het Park tot bloei te laten komen, zijn naast publieke fondsen ook privéfondsen nodig. Met de financiële steun van 1,1 miljoen euro van Amazon, dat actief is in Vlaanderen, kunnen we dit project echt wel naar een hoger niveau tillen. Een publiek-private samenwerking voor natuur van deze grootte is uniek in Vlaanderen en kan hopelijk dienen als inspiratie voor anderen. Dit zal echt het verschil maken voor veel mensen. Al jarenlang roep ik bedrijven op om hun marketingbudgetten ‘in de grond te stoppen’ en om hun boodschap bekend te maken met bomen. Ik juich Amazon toe voor het ingaan op mijn oproep.”

Om de schaarse natuur in het versnipperde Vlaanderen te beschermen en de Europese natuurdoelen te bereiken, lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving drie jaar geleden een oproep voor kandidaat Nationale Parken. Na een grondig voortraject en een aantal selectierondes erkende de Vlaamse regering op 13 oktober 2023 vier Vlaamse Nationale Parken waaronder het Nationaal Park Brabantse Wouden. Dat Nationaal Park strekt zich uit tussen Halle, Brussel en Leuven op het grondgebied van dertien gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant. Oeroude bossen, holle wegen, meanderende rivieren, prachtige voorjaarbloeiers typeren het gebied en geven het een unieke, internationale uitstraling. ​

Ruime vertegenwoordiging


In de nieuw opgerichte vzw zetelen de vier kernpartners Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, en Koninklijke Schenking, met daarnaast afgevaardigden van de twaalf aangesloten gemeenten. Belangrijke andere partners zijn onder meer Stichting Zoniënwoud, talrijke erfgoedorganisaties, de landbouwsector, de Regionale Landschappen, de Bosgroep Vlaams-Brabant, Bos+ en vele vrijwilligers. ​

Gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens: “Naast de terreinondersteuning door de natuurorganisaties en de jaarlijkse basisfinanciering door de Vlaamse overheid, dragen ook de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten financieel bij om de werking van het Parkbureau mee te garanderen. Die werkingsmiddelen maken het ook mogelijk om voor het dagelijkse beheer de nodige medewerkers aan te trekken.“

(copyright Lies Borgers)
(copyright Lies Borgers)

Ruimte voor partnerships

Daarnaast laat de erkenning van een Vlaams Nationaal Park toe om middelen te verwerven via partnerschappen en projecten. Dat leidde onder meer tot een samenwerking met Amazon, wereldspeler op vlak van e-commerce en ook sterk verankerd in België.

Amazon lanceerde amazon.com.be in 2022 om Belgische klanten gemakkelijk toegang te bieden tot een groot aanbod tegen lage prijzen en om Belgische kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen.

"We zijn verheugd dat we de eeuwenoude bossen van het Nationaal Park Brabantse Wouden kunnen helpen beschermen en mensen de kans kunnen bieden om de voordelen van de natuur te ervaren", zegt Eva Faict, Country Manager van amazon.com.be. "We geloven dat Amazon een rol heeft in het herstellen en verbeteren van de natuur in de gemeenschappen waar we actief zijn, naast ons engagement om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn als onderdeel van The Climate Pledge."

De benoeming tot Nationaal Park biedt de Brabantse Wouden meer bescherming en meer financiële mogelijkheden om de inwoners van stedelijke gebieden aan te moedigen om de natuur binnen dit 465 km² grote Park te gaan ontdekken. ​

De oude bossen binnen de grenzen van het Park zijn versnipperd. Om de bestaande bossen beter te verbinden, zal een deel van de Amazonfinanciering naar de partners van de Brabantse Wouden gaan om 30.000 bomen te kunnen planten. Deze corridors zullen de biodiversiteit en de veerkracht van het ecosysteem verbeteren. ​ Het Nationaal Park Brabantse Wouden omvat ook 100 km² landbouwgrond. De financiële steun van Amazon helpt 30 boerderijen om te investeren in een duurzame landbouwaanpak. Dat zal de hoeveelheid koolstof die in de bodem is opgeslagen verbeteren, zorgen voor een betere bescherming tegen overstromingen, en de biodiversiteit versterken. Het verduurzamen van landbouw wordt beschouwd als een cruciale methode om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. ​

 

Meer info: www.brabantsewouden.be

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Patrick Huvenne

Regiobeheerder, Agentschap voor Natuur en Bos

Jan Horemans

Voorzitter, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

  

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be