Boslandbouw op de Vlaamse kaart zetten. Proefperceel in Herent aangeplant

In het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in Herent werd op 8 december een proefperceel voor boslandbouw aangeplant. Hiermee wil het Praktijkpunt de mogelijkheden tonen die boslandbouw biedt aan landbouwers.

 

Als partner binnen het project ‘Agroforestry 2025’ wil het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de mogelijkheden tonen die agroforestry of boslandbouw biedt aan landbouwers. Zo willen ze, samen met projectleider Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de andere projectpartners, boslandbouw ​ verder op de kaart zetten in Vlaanderen.

“Boslandbouw houdt in dat bomen of struiken én een landbouwgewas samen worden geteeld. Door een beredeneerde aanplant van de bomen en/of struiken kan het landbouwgewas zo optimaal mogelijk groeien”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde land- en tuinbouw.

“Met een doordachte aanpak biedt boslandbouw bijzondere mogelijkheden om simultaan in te spelen op tal van uitdagingen, zoals de bedrijfsrendabiliteit en -veerkracht verhogen, opportuniteiten creëren voor andere schakels in de keten en helpen om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen”, zegt Rutger Tallieu, onderzoeker van het Praktijkpunt Landbouw.

Het proefperceel boslandbouw laat toe dit duurzaam teeltsysteem verder te bestuderen en de interacties tussen de bomen en het landbouwgewas op te volgen. Daarbij wordt ook gekeken of in de boomstroken nog andere gewassen geteeld kunnen worden om tot een nog productiever en rendabeler landgebruik te komen.

Het perceel wil ook landbouwers tonen wat agroforestry inhoudt en er zullen dus ook praktijkworkshops en infosessies doorgaan. Het is immers een eigen keuze van de landbouwer of deze vorm past in zijn bedrijfsvoering.

Eind dit jaar worden de eerste bomen aangeplant op een landbouwperceel, begin volgend jaar volgt een tweede aanplantdag. De aanplant gebeurt in bomenrijen met daarin individuele bomen, groepjes van bosgoed of een gemengde houtkant.

Monique Swinnen

Voorzitter, Leader Hageland

Rutger Tallieu

Onderzoeker, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

I

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be