Boerderijbezoek op 16 september in Huldenberg

Boerderijbezoek op 16 september in Huldenberg

Leve(n)de Bodem

Donderdag 13 september 2018 — Tijdens de Dag van de Landbouw, op zondag 16 september, organiseert de provincie Vlaams-Brabant een openveld event in het teken van de bodem in het Hof ter Vaeren in Huldenberg.

In Hof ter Vaeren in Huldenberg is de familie Vanacker de derde generatie die dit gemengd bedrijf met melkvee, vleesvee en 100 ha akkerbouwgrond beheerd. Ze telen er wintertarwe, wintergerst, aardappelen, spelt, suikerbieten en maïs. En produceren een mooi aanbod aan hoeveproducten.

Daarnaast werkt Hof ter Vaeren al meer dan 15 jaar mee aan bodemprojecten zoals het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Wat doet de bodem voor ons en de landbouwers? En hoe kunnen we zorg dragen voor de bodem?

Op het programma staan doe- en kennisopdrachten voor jong en oud met leuke prijzen en een bezoek aan het lange termijnproefveld waar men ploegen kan vergelijken met niet-kerende bodembewerking.

‘Tijdens deze activiteit vestigen we de aandacht op het onschatbare belang van de bodem. De bodem betekent veel meer dan men op het eerste zicht zou denken. Niet alleen vormt ze de basis van onze voedselproductie, de bodem zorgt ook voor de infiltratie van water tijdens natte periodes en buffering van water tijdens droogte’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

In het project Leve(n)de Bodem staat de kwaliteit van de bodem staat centraal. Maar hoe kan je de kwaliteit van de bodem kennen? Bodemanalyses helpen de landbouwer al een eind op weg. De resultaten geven aan hoeveel voedingselementen er in de bodem aanwezig zijn, wat de zuurtegraad en het koolstofgehalte van de bodem is.

Praktische info:

Datum: zondag 16 september van 11 tot 18 uur

Plaats: Hof ter Vaeren - Familie Van Acker-Devijver, Wolfshaegen 5 in Huldenberg

Prijs: gratis

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor land- en tuinbouw en Europa

Provincie Vlaams Brabant

Mieke Vandermersch

Dienst land- en tuinbouw

Provincie Vlaams Brabant