Blauwalg op Mark in Tollembeek

Blauwalg op Mark in Tollembeek

Verbod op drinkwater voor vee

Donderdag 16 augustus 2018 — Vandaag heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg waargenomen in de Mark in Tollembeek. Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt daarom het gebruik van water uit de Mark als drinkwater voor vee.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt het capteren van drinkwater voor vee uit de onbevaarbare waterloop de Mark in Galmaarden en Herne.

'De Vlaamse Milieumaatschappij heeft vandaag blauwalg waargenomen op de Mark in Tollembeek' verduidelijkt de gouverneur. 'De blauwalg drijft op het water. Als de blauwalg bloeit en de drijflaag dikker wordt, vormt ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal en scheiden giftige stoffen af. In hoge concentraties zijn die schadelijk voor mens en dier. Daarom is het vanaf vandaag verboden om drinkwater voor vee op te pompen uit de Mark in Galmaarden en in Herne.'

Normaal gezien komt blauwalg enkel voor op stilstaand water van 20 tot 30 graden. Door de lage waterstanden is er nauwelijks stroming op de opgestuwde delen van de Mark. Daardoor ontstonden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Het verbod komt er bovenop het reeds eerder uitgevaardigde verbod om water uit een onbevaarbare waterloop te capteren voor het besproeien van velden.

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant

Stijn Coppens

Dienst waterlopen

Provincie Vlaams-Brabant