BIOWIND. Op zoek naar draagvlak voor windenergie

De toekomst van windenergie verzekeren? Daarvoor zet de provincie Vlaams-Brabant, samen met 11 projectpartners uit 8 Europese landen, haar schouders onder het BIOWIND-project. Dit project wil meer maatschappelijke aanvaarding creëren voor windenergie. BIOWIND versterkt hiermee het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland'.

De provincie Vlaams-Brabant neemt deel aan het project "Vergroting van de sociale acceptatie van windenergie in EU-regio's door middel van milieu- en gemeenschapsgerichte planning”, kortweg 'BIOWIND'. Bij het project zijn 11 partners uit 8 landen van de Europese Unie betrokken. Het project maakt deel uit van het Interreg Europe Programma en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project loopt van 1 maart 2023 tot 31 mei 2027.

Via het BIOWIND-project willen de deelnemers de groei van wind als energiebron stimuleren. Dit kan door het klimaat- en energiebeleid beter op elkaar af te stemmen en door draagvlak te creëren bij lokale gemeenschappen. Op die manier kunnen windenergie-initiatieven sneller gerealiseerd worden.

Projectpartners leren tijdens inspiratie- en uitwisselingsmomenten in de deelnemende Europese landen over elkaars beleidskeuzes, ervaringen en succesverhalen.

“Ook Vlaams-Brabant doet mee”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning en EFRO. “Wij kijken dan vooral naar het Pajottenland waar we, via het strategisch project Opgewerkt Pajottenland, al een werking hebben over hernieuwbare energie.”

De provincie Vlaams-Brabant zal gedurende de projectduur 6 bijeenkomsten over windenergie organiseren voor de lokale belanghebbenden in Pajottenland.

Een derde regionale samenkomst vond plaats op 4 juni in Halle. De deelnemers bezochten de Distributie Center van de Colruyt-Groep en de windturbines van Eoly-Energy.

De BIOWIND-deelnemers bezochten de windturbines van Eoly-Energy in Halle.
De BIOWIND-deelnemers bezochten de windturbines van Eoly-Energy in Halle.

Op 18 en 19 juni vond in Leuven ook een samenkomst van de internationale BIOWIND-stuurgroep plaats. Het hoofdthema was de duurzame ontmanteling van windturbines, vaak een belangrijke bron van lokaal verzet tegen windturbines. Want de wieken van windturbines zijn tot op het heden moeilijk te recycleren. Om de duurzaamheid van het ontmantelingsproces te vergroten, willen de projectpartners het hergebruik van windturbines stimuleren en het afval van de wieken verminderen door beter te recycleren.

Samenkomst van de internationale stuurgroep van BIOWIND in Leuven.
Samenkomst van de internationale stuurgroep van BIOWIND in Leuven.

Meer info: Opgewekt Pajottenland 2.0 en https://www.interregeurope.eu/biowind

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Maria-José Cebrian Tornero

Dienst Europa, Provincie Vlaams-Brabant

Linde Smits

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be