BIO-HArT

Nieuw laboratorium zorgt voor chemische stoffen uit biomassa

De KU Leuven heeft, met steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Europese Interreg-programma, een nieuwe reactor gebouwd die chemische processen voor de bio-economie vanaf kleine laboschaal opschaalt naar grotere volumes. Zo worden er aromaten geproduceerd uit biomassa.

Aan de KU Leuven is in het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse het BioCon platform opgericht voor duurzame chemie op basis van hernieuwbare grondstoffen. Hiervoor werd er een nieuwe reactorfaciliteit gebouwd, die toelaat om nieuwe chemische processen voor de bio-economie vanaf kleine laboschaal op te schalen naar grotere volumes.
Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

‘De opgebouwde infrastructuur en de ontwikkelde processen passen binnen het kerndomein 'Cleantech' van ‘Smart Hub Vlaams-Brabant' en dragen bij tot de bio-economie in Vlaams-Brabant’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie en Interreg.
Daarnaast werd ook financiële steun verleend vanuit KU Leuven zelf en door de Europese Unie via een bijdrage van Interreg Vlaanderen-Nederland aan het ‘BIO-HArT’ project, een initiatief van Shared Research Center Biorizon.
 

BIO-HArT: opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa

Binnen het BIO-HArT project wordt samengewerkt aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Aromaten zijn belangrijke bouwblokken voor vele chemische producten en materialen, en worden vandaag geproduceerd door raffinage van fossiele olie. Voor een globale transitie van fossiele naar biogebaseerde grondstoffen is het dan ook belangrijk om duurzame alternatieven voor de fossiele aromaten te ontwikkelen.

De nieuwe reactorfaciliteit aan de KU Leuven wordt hierbij ingezet om hout, bij voorkeur afkomstig van afval- of nevenstromen, te verwerken tot een zuivere (papier)pulp en een vloeibare ‘lignine olie’. Deze olie zit boordevol waardevolle aromaten, die gemaakt worden door met een katalysator de lange lignine structuur in het hout te verknippen in kleinere delen. De gevormde ‘bio-aromaten’ kunnen gemakkelijk gebruikt worden als bouwblokken in de chemische industrie om duurzame chemicaliën en materialen van te maken. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld inkten en lijmen, harde plastics zoals plexiglas, isolatiemateriaal, oplosmiddelen, geur- en smaakstoffen of medicijnen.

Door deze technologie in het BIO-HArT project nu op grotere schaal te kunnen uitvoeren, kunnen de onderzoekers niet alleen de processen zelf nog verder verbeteren, maar zijn ze ook in staat om grotere hoeveelheden van de lignine olie te produceren. Deze worden verdeeld aan de andere projectpartners en geïnteresseerde bedrijven, zodat nieuwe eindproducten ontwikkeld kunnen worden op basis van de lignine olie. In de toekomst zal de reactorinfrastructuur ook ingezet kunnen worden om vanuit andere belangrijke biomassastromen, zoals bijvoorbeeld suikerbiet, waardevolle chemicaliën te maken. 
 

Interreg

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.
Projectpartners zijn TNO, VITO, Avantium, Chemelot InSciTe, Universiteit Antwerpen, Bio Base Europe Pilot Plant, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM Materials Science Center.
 

Smart Hub Vlaams-Brabant

Het project kan rekenen op bijkomende provinciale subsidie van 182.250 euro in het kader van Smart Hub Vlaams-Brabant, een provinciaal initiatief dat de kennisregio (inter)nationaal op de kaart wil zetten.

‘Smart Hub stimuleert innovatie in haar vijf speerpuntsectoren, onder meer via projectwerking. Die omvat eigen projecten, maar Smart Hub stimuleert ook samenwerkingsprojecten die een meerwaarde hebben voor Vlaams-Brabant als innovatieve regio. Hier zijn de provinciale subsidiereglementen een belangrijke stimulans en ondersteuning. Zo cofinancieren we regelmatig bedrijven en organisaties die deelnemen aan Europese of Interreg projecten met provinciale subsidies’, besluit gedeputeerde Marc Florquin

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Sus Bergmans

Dienst Europa, Provincie Vlaams Brabant

Bert Lagrain

Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse, KU Leuven

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be