Bijenplan voor Tremelo

Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Daarom ging de gemeente Tremelo de voorbije twee jaar aan de slag voor het opstellen van een bijenplan. Hierbij werkte de gemeente samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en Interleuven en kreeg ze financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit plan zal gebruikt worden door alle gemeentediensten om bijvriendelijk te handelen.

De partners van 'Bijenplan Tremelo' aan een bijenhotel
De partners van 'Bijenplan Tremelo' aan een bijenhotel

Natuurpunt Studie voerde van de lente tot de herfst van 2022 een uitgebreide inventarisatie uit in om een zicht te krijgen op de aanwezige soorten wilde bijen. Op basis daarvan stellen ze nu een rapport voor met inrichtings- en beheermaatregelen en knelpunten. Aan de hand van deze bevindingen werken de partners nu verder aan een gids met bijenvriendelijke planten voor gemeentelijke aanplantingen.

Om de bijen te helpen, zijn een waaier aan inheemse bloemen en aangepast beheer van graslanden van groot belang. Naast voedsel zijn de bijen afhankelijk van nestgelegenheid. Hieraan kan tegemoet gekomen worden via bovengrondse holtes in hout, stengels, steen of leem, door de aanleg van bijenwanden en door open ruimte te behouden.

“We willen met dit project een eenvoudig uit te voeren en gedragen bijenplan opmaken, met aandacht voor zeldzame bijen en hun waardplanten. Daarom zorgen we ook dat onze gemeentediensten geïnformeerd worden over bijen en opleidingen krijgen rond beheer. Ook de inwoners gaan we bewust maken van het belang van de bij. Door hen te informeren via lezingen, brochures over bijenvriendelijke tuinen, bijenwandelingen te organiseren en bijenblokken ter beschikking te stellen, hopen we dat ze zorg gaan dragen voor onze bestuivers”, zegt Kris Torfs, schepen van milieu van Tremelo.

“We hechten veel belang aan het verhogen van de biodiversiteit in onze provincie”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Omdat het plan van de gemeente Tremelo en haar partners de volle aandacht schenkt aan (wilde) bijen en hommels en ze acties ondernemen om deze insecten te ondersteunen, gaven we een subsidie van 47.625 euro aan het biodiversiteitsproject ‘Bijenplan Tremelo”.

“We zetten ons al jaren in voor onze bestuivers”, zegt Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord-Hageland. “We hopen dat we met dit project in Tremelo ook andere gemeenten kunnen inspireren om werk te maken van een bijenplan. In 2022 plaatsten we alvast vier grote bijenhotels op diverse locaties in de gemeente. Aan deze bijenhotels voorzien we voedsel door een bloemenmengsel in te zaaien of een bloemrijk grasland te creëren door middel van het juiste beheer.”

Een bijenhotel op de begraafplaats van Tremelo
Een bijenhotel op de begraafplaats van Tremelo

Bijlage: programma Week van de Bij

Week van de bij 2023.docx

DOCX - 21 Kb

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kris Torfs

Schepen, Gemeente Tremelo

Geert Keldermans

Coördinator milieudienst, Interleuven

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be