Bewoners Floréal krijgen tijdelijk onderdak in transitwoningen

Eerste Vlaamse verplaatsbare wooneenheden staan in Boortmeerbeek

De sociale woonmaatschappijen SWaL en Woonpunt Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant plaatsten 3 transitwoningen op de voormalige camping Floréal 1 in Boortmeerbeek voor 3 jaar. Dit zijn de eerste verplaatsbare wooneenheden die in Vlaanderen gerealiseerd worden. Het gaat om lichte, verplaatsbare constructies die geen vaste funderingen vereisen. SWaL biedt bewoners van Floréal 1 er tijdelijk onderdak terwijl ze tijdens de werken wachten op een permanente kleinschalige woning op de site.

Kleinschalig wonen is woonvorm van de toekomst

“We stimuleren kleinschalig wonen als één van de woonvormen van de toekomst. Kleinschalige woningen leggen minder beslag op de ruimte en zijn klimaatvriendelijker. Bovendien vormen deze wooneenheden een betaalbare en comfortabele oplossing voor veel mensen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “We doen dit concreet door te investeren in projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, private investeerders en sociale verhuurkantoren. De 3 transitwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven) en Woonpunt Zennevallei zijn hiervan een mooi voorbeeld. Bovendien zijn het de eerste verplaatsbare wooneenheden die in Vlaanderen geplaatst zijn”.
 

Eerste Vlaamse transitiewoningen voor bewoners Floréal 1 in Boortmeerbeek

Deze wooneenheden komen in eerste instantie op de site Floréal 1 in Boortmeerbeek voor een periode van 3 jaar. Floréal was een private camping, nabij het Bloso-domein van Hofstade dat via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet werd naar zone voor kleinschalig wonen.
Sociale huisvestingsmaatschappij SWaL realiseert hier een sociaal woonproject met kleinschalige woningen tot 80m² en moet hiervoor chalets afbreken in verschillende fases.
De huidige bewoners die nog op het terrein wonen in hun, veelal bouwvallige chalets, kunnen blijven tot het nieuwe project af is.

De uitbreiding van de projectsite met de naastgelegen en inmiddels verlaten camping Goorveld heeft de mogelijkheden nog vergroot; zo zal er veel plaats komen voor bestaand en vooral nieuw bewandelbaar groen.

 

Transitiewoningen zijn perfect inzetbaar als noodwoningen

De drie transitwoningen zijn elk zo een 60m² groot. Ze zijn geplaatst op schroeffunderingen en beschikken over moderne technieken, zoals PV-panelen, een warmtepomp en regenwateropvang, een E-peil van 12 en een S-peil van 29. Het s-peil, is het schilpeil, dit drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit.

Deze transitwoningen zijn lichte constructies. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen dit type woningen makkelijk inzetten als transitiewoningen. Ook gemeenten kunnen ze gebruiken als noodwoningen in het geval de woning van inwoners ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. Maar ook ruimtelijk biedt dit type woningen oplossingen voor een steeds vaker voortkomend probleem. Als er een perceel is dat gedurende enkele jaren braak zal blijven liggen, kunnen er tussentijds woningen op geplaatst worden.
 

Transitiewoningen verhuizen naar Pajottenland vanaf 2023

Nadat de tijdelijke bewoners op Floreal 1 een vast onderkomen gevonden hebben, worden de tijdelijke woningen verplaatst naar een project van sociale woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Daar zullen ze eerst worden ingezet als huisvesting bij een renovatieproject, om dan later te dienen als mantelzorgwoning.


De projectkosten, 30.000 euro studie- en 300.000 euro investeringskosten, worden betaald door de provincie Vlaams-Brabant. Het autonome provinciebedrijf Vlabinvest investeert mee in de studiekosten.
De sociale huisvestingsmaatschappijen SWaL en Woonpunt Zennevallei zorgen voor de uitvoering.

Transitwoning presentatie.pdf

PDF - 19 Mb

Bart Nevens

Gedeputeerde voor wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Katrien Tratsaert

Dienst wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Lym De Brouwer

Directeur, SWaL

Bart Vranken

Directeur, Woonpunt Zennevallei

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be