Beperkingen watergebruik blijven van kracht

Waterreserves ontoereikend voor opheffen droogtemaatregelen

Ondanks de regenbuien blijven de beperkingen op het gebruik van water van kracht. Door de droogte en warmte van de afgelopen weken zijn de waterreserves erg geslonken. De regenval van vandaag is onvoldoende om die waterreserves aan te vullen. Daarom blijven de beperkingen op watergebruik de hele week van kracht. Vrijdag vindt een nieuwe evaluatievergadering plaats.

Op 25 juli heeft de provinciegouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat onnodig watergebruik verbiedt in de hele provincie Vlaams-Brabant. Het verbod kwam er wegens de droogte en warmte. Het politiebesluit blijft minstens tot vrijdag 17 augustus van kracht.

'De regen van vandaag kan de zeer lage waterreserves onvoldoende aanvullen.' vertelt waarnemend provinciegouverneur Kaat Boon. 'Daarom blijven alle beperkingen op onnodig waterverbruik van kracht, minstens tot vrijdag 17 augustus. Die dag vindt een nieuwe evaluatievergadering plaats.'

 

Het verbod heeft drie onderdelen

1. Verbod op het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet.

  • Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd.
  • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is.
  • Voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen.
  • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.
  • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen.
  • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
  • In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Besproeiing met niet-leidingwater (putwater, regenwater) mag enkel tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends omwille van verdamping tijdens de warmere daguren.

3. Verbod op het oppompen van water uit de onbevaarbare waterlopen.

 

 

Kaat Boon

Arrondissementscommissaris Leuven, Provincie Vlaams Brabant

Peter Huygaerts

Noodplanning, Provincie Vlaams Brabant

Stijn Coppens

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be