Bedrijvenzone Zaventem-Zuid maakt zich op voor duurzame toekomst

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem sloegen, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), POM Vlaams-Brabant en Voka Vlaams-Brabant, de handen in elkaar om de bedrijvenzone Zaventem-Zuid te verbeteren. De optimalisatiestudie is klaar en het masterplan kan nu uitgevoerd worden. Hiermee kan Zaventem-Zuid de stap zetten naar een duurzame bedrijvenzone die klaar is voor de toekomst. Mobiliteitsoplossingen, meer groen en een betere samenwerking zijn de rode draad doorheen de plannen.

In de gemeente Zaventem zijn heel wat bedrijven gevestigd op hoofdzakelijk verouderde bedrijventerreinen uit de jaren ’70.
Het bedrijventerrein Zaventem-Zuid is hier een voorbeeld van. Ze is gelegen aan de E40 en vooral gekend door de aanwezigheid van de Ikea. Maar ook bedrijven zoals Asco, Toyota en Pfizer, groeiden er doorheen de jaren op een eerder organische manier.

“Door de tand des tijds en de enorme mobiliteitswijzigingen in de loop van de voorbije 50 jaar kent dit bedrijventerrein niet de kwalitatieve inrichting en vervoersontsluiting vereist voor deze 21ste eeuw. Er is nu dringend nood aan een duidelijke toekomstvisie en dito aanpassing. Daarom gaven we in mei 2018 het studiebureau Creosum de opdracht om een masterplan op te stellen voor de optimalisatie van deze economische ruimte”, zegt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem.

“Omdat ruimte in onze provincie schaars en duur  is, willen we de bestaande bedrijventerreinen optimaliseren en opwaarderen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning en economie. "Zaventem-Zuid maakt deel uit van de cluster Noordrand-Zaventem, een belangrijke tewerkstellingspool, en is mede daarom prioritair”.

Het masterplan kwam op interactieve wijze tot stand in opdracht van de gemeente Zaventem, samen met de provincie Vlaams-Brabant en met financiële steun van het Vlaams agentschap Innoveren en ondernemen (Vlaio). Ook Voka Vlaams-Brabant, en de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) zaten mee aan tafel. Gedurende het verloop van de opdracht werd op regelmatige basis teruggekoppeld met de verschillende actoren, waaronder ook de bedrijven zelf, om een toekomstperspectief uit te tekenen.

“We stelden onszelf onmiddellijk kandidaat om een partnerships met de provincie Vlaams Brabant aan te gaan in het kader van optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen. Als partner tekenden we voor het samenbrengen van de bedrijven op het terrein in de voorbereidende rondetafelgesprekken en de uitwerking van het streefbeeld in samenwerking met de gemeente Zaventem. Het optimaliseren van bedrijventerreinen in onze provincie is bijzonder belangrijk voor ons omdat bij gebrek aan nog vrij te ontwikkelen gronden voor bedrijven wij verplicht zijn ons te focussen op de herwaardering van bestaande verouderde terreinen”, zegt Peter Van Biesbroeck, directeur van Voka Vlaams-Brabant.

“De stedenbouwkundige studie vormt het kader en de visie om de zone te verbeteren en de evolutie naar een hedendaags bedrijventerrein in te zetten. De visie zet in op multimodale ontsluiting”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De belangrijkste kenmerken van het masterplan zijn:

  • Een netwerk van paden op het bedrijventerrein die veilig de Leuvensesteenweg oversteken en de verbinding maken met de fietssnelweg en de stations van Zaventem en Nossegem. Daarvoor worden de bestaande wegen heringericht met fiets- en wandelpaden.
  • Goed uitgeruste bushaltes en mobipunten op het netwerk van paden.
  • Groenelementen zorgen voor structuur en een positieve uitstraling. Ze maken een ecologische verbinding met de omgeving.
  • Investeringen in alternatieve mobiliteitsoplossingen zorgen voor minder auto’s, minder parkeerplaatsen en dus meer ruimte.
  • De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer wordt hiërarchisch opgebouwd, met logische en herkenbare toegangen tot het bedrijventerrein.
  • Een grondige herstructurering van het bedrijventerrein maakt ruimte voor alle soorten bedrijvigheid: groot, klein en alles daartussen.
  • Samenwerking biedt voordelen: netwerking, schaalvoordelen, gedeelde infrastructuur, samen organiseren van energiekwesties, beveiliging en afvalophaling
     

“Het studiewerk is afgerond, het is nu tijd voor actie”, besluit burgemeester Ingrid Holemans. “We starten spoedig met de aanpak van het bedrijventerrein en beginnen met de heraanleg van het openbaar domein aan de Hoge Wei. Als gemeente maken we alvast weldra werk van fiets- en wandelpaden, alsook van een gescheiden rioleringsstelsel. Maar hiermee alleen is de zone niet klaar voor deze eeuw. Daarvoor is er actie nodig door alle actoren. Na het uitgebreide overleg met de bedrijven rekenen we dus ook hun ambitie en inzet om samen aan parkmanagement te doen, hun infrastructuur duurzaam te maken en met z’n allen klimaatgericht in te grijpen om de jongere en toekomstige generaties veilig te stellen”.

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Ingrid Holemans

Burgemeester, Gemeente Zaventem

Kirsten Bomans

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Bruno Depondt

Projectverantwoordelijke Optimalisatiestudie Zaventem-Zuid, Gemeente Zaventem

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be