Astrid Pollers legt eed af als burgemeester van Herent

Op maandag 5 februari legde Astrid Pollers de eed af als burgemeester van Herent in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte in het Provinciehuis in Leuven.

In Herent neemt Astrid Pollers het mandaat van burgemeester over van Maria Schouteden. Deze wissel is tot stand gekomen nadat Maria Schouteden per brief van 21 november 2017 haar ontslag had ingediend bij de minister.

Een nieuwe akte van voordracht voor kandidaat-burgemeester Astrid Pollers  werd op 13 december 2017 afgegeven op het kabinet van de provinciegouverneur.

Astrid Pollers werd door de partijen N-VA en sp.a voorgedragen als kandidaat-burgemeester.

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft haar op 29 januari benoemd en ze legt op 5 februari de eed als burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Astrid Pollers is geboren op 26 januari 1967 in Leuven.
Ze is gemeenteraadslid en schepen van cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, feestelijkheden, toerisme in Herent sinds 2013.

 

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant

Roger Reynaerts

Agentschap Binnenlands Bestuur

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be