Artefact festival bereikt 15.379 bezoekers

Artefact is een expo/festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen elkaar vinden. Van 13 februari tot 1 maart 2018 bereikte deze editie van Artefact 15.379 bezoekers. Met het thema This Rare Earth - Stories from Below dook Artefact ondergronds, speurend naar verhalen over geologische materialen, conflictmineralen en -metalen en zeldzame aardelementen. 

In de expo waren onder meer volgende werken te zien: Haem/Cecilia Jonsson, een kompasnaald van ijzer dat gewonnen werd uit 69 placenta's; Rare Earthenware/Unknown Fields, drie Mingvazen die werden vervaardigd van toxisch afval uit China; The Intimate Earthquake Archive/Sissel Marie Tonn, een installatie die je liet ervaren hoe de aardbevingen (door gaswinning) in Groningen aanvoelen. Het thema werd verder uitgediept met verschillende lezingen (met o.m. Justin Bennett en prof. Koen Binnemans (i.h.k.v. Lessen van de XXIste eeuw van de KU Leuven)), performances en andere activiteiten. 

Op het aparte Artefact music festival met een focus op straffe elektronica, atmosferische ambient en hedendaags klassiek vielen vooral Visionist, Joep Beving en Alessandro Cortini in de smaak.

Artefact heeft altijd al ingezet op gratis rondleidingen door de expo, zowel voor het publiek (volwassenen, families & kinderen) als voor groepen en scholen. Dat aanbod blijft populair. In totaal telden we voor deze editie maar liefst 236 rondleidingen (voor ruim 3.750 bezoekers).

Artefact is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. de Stad Leuven en wordt mede ondersteund door de Dienst Cultuur en de Groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven in het kader van ‘Kunst en Wetenschap’. STUK wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. 

'Als curatoren zijn we zeer verheugd dat Artefact opnieuw een groot en enthousiast publiek kon bereiken. We blikken terug op een geslaagde editie waarin we een complex, actueel thema vertaalden naar een expo met een grote opkomst, en mensen konden doen nadenken over de nabijheid en de impact van zeldzame aardmaterialen', Karen Verschooren (STUK) & Ils Huygens (Z33), curatoren Artefact

‘Aardmaterialen zijn schaars en de recuperatie en het hergebruik ervan zijn belangrijk om als provincie klimaatneutraal te worden tegen 2040. Artefact voedde hierover het debat vanuit het perspectief van de kunsten. Daarom ondersteunden we deze editie van Artefact als klimaatproject met een subsidie van 75.000 euro’, aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

'Deze editie van Artefact sprak mij persoonlijk heel sterk aan. De verbinding tussen geologie en biologie met de verhalen en de mysteries van de mens. Kunst en Wetenschap. De vele bekommernissen om onze aarde en grondstoffen, maar ook de machtsstrijd om die grondstoffen die kapitaal en winst betekenen voor sommigen, en armoede en uitbuiting brengen aan de anderen.. Thema’s die vele kunstenaars al eeuwenlang beroeren. Vroeger en nu, actueler dan ooit. Felicitaties aan kunstenaars en curatoren en aan de hele ploeg van het STUK', zegt Denise Vandevoort, schepen van cultuur Stad Leuven. 

This Rare Earth - Stories from Below werd gecureerd door Karen Verschooren (STUK) samen met Ils Huygens (Z33). In 2019 gaat Artefact van start op donderdag 21 februari.

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Wouter Jaspers

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Frank Geypens

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be