Arbeidszorg in de lift in Vlaams-Brabant dankzij provincie

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Galmaarden, Grimbergen, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor  kunnen minimaal 107 medewerkers  aan de slag op een arbeidszorgplaats. Arbeidszorg is onbetaald werk op maat voor mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Dankzij de provinciale steun voor arbeidszorg steeg het aantal medewerkers op 6 jaar tijd met 555 personen. Ook kwam er, onder druk van de provincies, Vlaamse regelgeving tot stand.

Arbeidszorg geeft mensen nuttig werk

Er zijn heel wat mensen die graag willen werken maar dat niet kunnen. Ze kampen met een verslaving, een psychische of psychiatrische problematiek, een armoede achtergrond en/of medische problemen die ervoor zorgen dat de verplichtingen van een betaalde baan onhaalbaar zijn.

‘Gelukkig kunnen zij , weliswaar onbetaald,  aan de slag in arbeidszorg’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ’Daar krijgen zij de nodige begeleiding waardoor zij toch een aantal uren of dagen per week kunnen werken. Op die manier hebben zij niet alleen het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij maar doen ze dat ook echt’. 

Arbeidszorg is niet marginaal en stijgt sterk in Vlaams-Brabant

Arbeidszorg is absoluut geen marginaal verschijnsel. In 2016 waren er in Vlaanderen maar liefst 6.923 arbeidszorgmedewerkers actief. Dat blijkt uit het registratiesysteem dat de 5 Vlaamse provincies in 2010 ontwikkelden.

Tussen 2010 en 2016 nam het aantal arbeidszorgmedewerkers in de provincie Vlaams-Brabant toe met maar liefst 79,6%. In de andere provincies ligt die toename veel lager (zie tabel in bijlage).


Provincie steunt arbeidszorg

De verklaring voor deze enorme toename met 555 arbeidszorgmedewerkers in Vlaams-Brabant zijn de provinciale subsidies.

‘Een Vlaams-Brabants arbeidszorginitiatief kan 3.333 euro krijgen voor de begeleiding van minstens 1 arbeidszorgmedewerker, die minstens 10 uur aan arbeidszorg doet. Het moet hierbij gaan om een arbeidszorgmedewerker waarvoor men nog geen financiering krijgt van de Vlaamse overheid. Op die manier konden met deze injectie van provinciale middelen 106 extra arbeidszorgmedewerkers terecht in de Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven in 2017’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.
De toename tussen 2010 en 2016 loopt recht evenredig met de toename van het provinciale budget voor arbeidszorg. In 2010 bedroeg dit nog 180.000 euro,  in 2016 al 350.000 euro.

‘Dit toont overduidelijk aan hoeveel belang we hechten  aan deze initiatieven. Want bij arbeidszorg wint zowel de medewerker als de maatschappij. Arbeidszorg werkt immers kostenbesparend. Zo voorkomt het vaak dure heropnames in (psychiatrische) ziekenhuizen. Bovendien worden er knappe producten afgeleverd’, aldus gedeputeerde Marc Florquin.

Ook de Vlaamse overheid  heeft het nut van arbeidszorg ingezien en hiervoor, onder druk van de provincies, een regelgevend en financieel kader voor uitgewerkt.
 

356.665 euro voor arbeidszorg in 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Galmaarden, Grimbergen, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor  kunnen minimaal 107 medewerkers  aan de slag op een arbeidszorgplaats.

Overzicht van de arbeidszorgprojecten met provinciale steun in 2018 en het aantal extra arbeidszorgmedewerkers:

 

Den Diepen Boomgaard   

    €  10.000

3

 Oostrem vzw - MAGDA Leuven

    €   20.000

6

 De Okkernoot - Wonen en Werken voor personen met autisme

    €  10.000

3

 De Winning Maatwerk

    €  10.000

3

 Zonnestraal

    €  10.000

3

 Alexianen Zorggroep Tienen

    €  13.333

4

 Hestia Team Activering

    €   20.000

6

 IGO-W

    €   13.333

4

 Delta

    €   20.000

6

 Groep INTRO 

    €     6.667

2

 VELO

    €   20.000

6

 Job-Link

    €   10.000

3

 Ak'Cent, Activiteitencentrum Sint-Annendael

    €   13.333

4

 De Vlaspit

    €   13.333

4

 UPC Sint-Kamillus, 't Collectief Activiteiten- en Ontmoetingscentrum

    €    6.667

2

 Zonnelied vzw - MAGDA B/H/V

    €  20.000

6

 De Kringwinkel Hageland

    €  13.333

4

 De RuimteVaart (Leren Ondernemen)

    €  16.667

5

 vzw Wortels

    €  13.333

4

 Huis in de Stad

    €  10.000

3

 vzw Walden - Echo

    €  13.333

4

 Wonen en Werken Tewerkstelling

    €  20.000

6

Den Ateljee

    €  10.000

3

 De Raster

    €  13.333

4

 Televil

    €  10.000

3

 SPIT Tewerkstelling

    €  10.000

3

 Pro Natura

    €  10.000

3

 

   €     356.665

107

 

OverzichtArbeidszorgProjecten.docx

DOCX - 78 Kb

Tabel-Tewerkstelling-Arbeidszorgmedewerkers.jpg

JPG - 29 Kb

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Mieke Frans

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be