Ann Schevenels nieuwe voorzitter Vereniging Vlaamse Provincies

Ann Schevenels, gedeputeerde van Vlaams-Brabant, werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), een organisatie die de belangen van de Vlaamse provincies behartigt. Ze volgt Luk Lemmens, gedeputeerde van Antwerpen, op.

De VVP heeft de voorbije jaren de, door de Vlaamse overheid opgelegde, afslanking van de provincies in goede banen geleid. De komende bestuursperiode zullen de provincies opnieuw hun rol van bovenlokale verbindende kracht op gedreven wijze opnemen en zal de focus liggen op de dingen waar de provincies het verschil kunnen maken, op noden die de gemeenten overstijgen en waarvoor de provincies het meest geschikte schaalniveau zijn.

“Als nieuwe voorzitter zal ik de verbindende rol tussen de gemeenten en Vlaanderen verder ontwikkelen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Onze goede samenwerking met de lokale besturen en het maatschappelijk middenveld binnen onze grondgebonden bevoegdheden, zoals economie, milieu en ruimtelijke ordening, gaan we verder uitbouwen om de maatschappelijke problemen daadwerkelijk aan te pakken. Daarin ligt onze meerwaarde voor de Vlaamse overheid, voor de lokale besturen en in het bijzonder voor onze burgers”.

“Daarom doen we een oproep naar de nieuwe Vlaamse regering om in de toekomst belangrijke maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken en dit op basis van overleg. We willen geen top down benadering maar een (inter)bestuurlijk engagement”, zegt Ann Schevenels.
 

Ook nieuwe Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur

Na de provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 werd, naast de aanstelling van de nieuwe voorzitter, ook de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de VVP opnieuw samengesteld.

Hierbij de samenstelling van het VVP-Bureau:

Provincie Antwerpen: Luk Lemmens (gedeputeerde) en Kris Geysen (Voorzitter College Provincieraadsvoorzitters)

Provincie Limburg: Inge Moors (gedeputeerde)

Provincie Oost-Vlaanderen: Kurt Moens (gedeputeerde)

Provincie Vlaams Brabant: Ann Schevenels (voorzitter VVP) en Monique Swinnen (Voorzitter College van Gedeputeerden)

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe (beiden gedeputeerden)

 

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be