Anderstalige leerlingen maken kennis met Vlaams-Brabants vrijetijdsaanbod

OKAN in actie in 8 scholen

Op 11 juni sloot het Sint-Jozefsinstituut in Betekom het eerste schooljaar van het project ‘OKAN in actie’ af. De OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)-leerlingen maakten een film met Exposief vzw. De kennismaking met deze toneelvereniging is de laatste initiatie dit schooljaar. Eerder maakten de leerlingen al kennis met capoeira, dans, de Chiro en de opleiding ‘woord’. Ook in 7 andere Vlaams-Brabantse scholen uit Diest, Halle, Overijse, Tienen, Vilvoorde en Zaventem konden OKAN-leerlingen kennis maken met het vrijetijdsaanbod uit hun regio. Op 17 juni rondt het Sancta-Mariainstituut uit Lembeek haar project af met een activiteit in de kunstacademie van het Jezuïetencollege in Halle.

 

Anderstalige jongeren stimuleren om Nederlands te gebruiken in de vrije tijd

Met het project ‘OKAN in actie’ laat de provincie Vlaams-Brabant alle OKAN-leerlingen kennismaken met 6 verschillende vrijetijdsactiviteiten uit hun gemeente, zoals de plaatselijke jeugdbeweging, de sportclub in de buurt, een academie of een andere lokale vrijetijdsaanbieder. ​
Tijdens deze activiteiten ligt de nadruk op taalstimulering, op de ontdekking van de talenten van de leerlingen en op wederzijdse kennismaking. De leerlingen leren verschillende organisaties kennen en deze organisaties maken kennis met een nieuwe doelgroep.

“Nieuwkomers krijgen op school uitstekend onderwijs. In de onthaalklassen worden jongeren tussen 12 en 18 jaar gestimuleerd om snel en goed het Nederlands onder de knie te krijgen. Maar buiten de schooluren vallen de kansen om Nederlands te oefenen weg. OKAN-leerlingen vinden moeilijk aansluiting bij het vrijetijdsleven. Ze kennen het concept ‘hobby’ vaak niet en weten ook niet welk vrijetijdsaanbod er in de gemeente bestaat. Vanuit de OKAN-scholen komt daarom de behoefte om in te zetten op zinvolle vrijetijdsbesteding van deze jongeren. Hierbij gaat het dan om vrijetijdsbesteding waarbij het leren van het Nederlands en de integratie van de jongeren centraal staan. Tijdens deze activiteiten krijgen de jongeren immers niet alleen veel informele spreek- en luisterkansen, maar komen ze ook in contact met verschillende verenigingen in de buurt, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

OKAN-leerlingen van het St.-Jozefinstituut uit Betekom spelen Sneeuwwitje
OKAN-leerlingen van het St.-Jozefinstituut uit Betekom spelen Sneeuwwitje

OKAN-leerlingen spelen Sneeuwwitje in Betekom

“Onze taalcoaches ​ gingen op zoek naar bereidwillige clubs die een initiatie wilden geven voor de jongeren. Na deze initiaties worden de leerlingen aangemoedigd om na te denken over hun interesses en talenten en om eventueel aan te sluiten bij één van de verenigingen”, zegt Kwirien Joly, taalcoach van Groep Intro. “Zo sloten de OKAN-leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom vrijdag het project af met een toneelvoorstelling van theatervereniging Explosief vzw uit Begijnendijk. De leerlingen speelden Sneeuwwitje. Na een uurtje improvisatie-oefeningen om op te warmen, repeteerden de 24 leerlingen in kleinere groepen hun scènes. In het laatste lesuur van de namiddag werd de Green Key ontrold op de speelplaats en begon de opname. Om alles vlot te laten verlopen, lazen de leerlingen het sprookje de week ervoor al in de les Nederlands, op hun eigen niveau.

OKAN-leerlingen uit Betekom bereiden zich voor op hun toneelstuk
OKAN-leerlingen uit Betekom bereiden zich voor op hun toneelstuk

OKAN in actie in 8 Vlaams-Brabantse scholen

Het project ging dit schooljaar onder begeleiding van Groep Intro in 8 Vlaams-Brabantse OKAN-scholen van start: Katholieke Scholen Diest, PISO Tienen, VIA Tienen, het Sint-Jozefsinstituut Betekom, TechnOV Vilvoorde, GO! Atheneum Zaventem, Sancta Maria Lembeek en het Sint-Martinuscollege Overijse.

De komende schooljaren wordt het project opnieuw georganiseerd en sluit ook de school GITO in Overijse aan.

In de meeste scholen werden het project reeds afgerond. Het Sancta-Mariainstituut in Lembeek rondt als laatste het project af met een initiatie van de kunstacademie op 17 juni. Van 9 tot 12 uur zullen een 50-tal OKAN-leerlingen workshops beeld, woord en muziek volgen in de kunstacademie in het Jezuïetencollege, naast de basiliek van Halle.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Sarah Wyndaele

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be