Aarschot helpt renoveren

15 inwoners krijgen uitgestelde renteloze lening voor renovatiewerken

De provincie Vlaams-Brabant start, samen met de stad en het OCMW van Aarschot en het wooninfopunt ‘Wonen aan de Demer‘, het project ‘Aarschot helpt renoveren’. Hierbij gaan ze 15 huizen vernieuwen. Zo helpen ze ouderen en mensen met een laag inkomen de veiligheid, kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.

 

15 Aarschottenaren krijgen een uitgestelde renteloze lening om renovatiewerken aan hun woning uit te voeren. ​
De provincie Vlaams-Brabant trekt hiervoor een bedrag van 300.000 euro uit, dat aangevuld wordt met 125.000 euro uit het Vlaamse noodkoopfonds. ​
Hiermee willen de stad en het OCMW van Aarschot, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen de veiligheid, de woonkwaliteit en het energieverbruik bij eigenaars verbeteren. ​
Aan de lening zijn voorwaarden verbonden. Het moet de enige woning zijn van de eigenaars en ze hebben een beperkt inkomen. Innovatief aan beide financieringen is dat de lening pas later moet worden terugbetaald. De eigenaars kunnen bovendien rekenen op de expertise van een ervaren renovatiebegeleider.

Provincie en stad Aarschot gaan 15 woningen renoveren via een uitgestelde renteloze lening voor de eigenaars
Provincie en stad Aarschot gaan 15 woningen renoveren via een uitgestelde renteloze lening voor de eigenaars

“Wie zijn woning wil renoveren, moet de werken voorfinancieren. Wie daarvoor geen spaargeld heeft of geen lening kan afsluiten, moet de renovatieplannen opbergen. Met hun project ‘Aarschot helpt reoveren’ brengen de stad, het OCMW, het wooninfopunt Wonen aan de Demer en de provincie nu voor 15 Aarschottenaren de oplossing”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen.

 

Aarschot helpt renoveren

“We merken dat heel wat inwoners broodnodige renovatiewerken moeten uitvoeren maar de middelen niet hebben. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, de energiefactuur stijgt, de waarde van de woning daalt en het wooncomfort gaat achteruit”, zegt Bert Van der Auwera, schepen van wonen en energie. “Met het project ‘Aarschot helpt renoveren’ bieden we 15 inwoners niet alleen een uitgestelde renteloze lening aan, maar ook een begeleidingstraject met inbreng van sociale en bouwtechnische partners én op maat van de doelgroep. Dit project is een hefboom om de woonkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze stad.”

“Veel van de ingrepen hebben ook een positieve impact op de energiezuinigheid van de woning”, vult Isabelle Dehond, schepen van Klimaat aan. “Denk maar aan nieuwe, dubbele beglazing, dakisolatie of een nieuwe, energiezuinige verwarmingsinstallatie. De ingrepen zijn dus niet alleen goed voor de woonkwaliteit, maar helpen ons ook om de CO2-uitstoot terug te dringen.”

 

Selectie woningeigenaars

‘Aarschot helpt renoveren’ is bedoeld voor woningeigenaars die niet op eigen financiële kracht aan hun woningrenovatie kunnen beginnen.

Sinds de lancering van de oproep in de zomer van 2020 waren er een 50-tal geïnteresseerden, waarvan er een 30-tal zich effectief hebben aangemeld om deel te nemen aan de screening.

Na een uitgebreide screening werden de uiteindelijke kandidaten bepaald. Kandidaten voor wie er zonder deze vorm van financiering geen renovatiemogelijkheid is. Zowel de woning, als de financiële draagkracht van de eigenaar, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de sociale context werden onderzocht.

Naast de inkomensgrens, is er de voorwaarde dat men maar eigenaar mag zijn van één woning waar men zelf in woont. Verhuurders komen dus niet in aanmerking. ​
Wat opvalt, is het grote aantal alleenstaanden, met of zonder kinderen. Dat is logisch omdat het veel moeilijker is om met één inkomen een renovatie te financieren of voldoende buffer aan te leggen. Maar leeftijd speelt duidelijk geen rol. Er was veel variatie in leeftijd. Zowel bij de geïnteresseerden als bij de uiteindelijke deelnemers. Bij de deelnemers zijn ook nog enkele 65-plussers terug te vinden. De doelgroep bleef tot nu toe goed onder de radar: weinig mensen zijn gekend bij het OCMW, maar een deel van hen heeft het soms erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ongeveer de helft heeft momenteel een uitkering of een pensioen. Erger is eigenlijk de omgekeerde vaststelling: de andere helft van de gescreende kandidaten werkt en is toch niet in staat om een bijkomende lening voor renovatie aan te gaan. ​

 

Welke werken worden uitgevoerd?

Op gebied van energiebesparing krijgen zes woningen nieuwe ramen en deuren. Er worden tien hellende of platte daken vervangen en voorzien van isolatie. Ook vier zoldervloeren worden geïsoleerd, twee spouwen opgevuld en vijf CV ketels vervangen. Daarnaast worden er ook vijf badkamers geplaatst met de nodige ventilatie. Qua veiligheid wordt er in vier woningen de elektriciteit aangepast en op vier plaatsen wordt er asbest verwijderd.

 

Financiering met een uitgestelde, renteloze lening van de provincie

Een uitgestelde lening betekent dat men maandelijks niets afbetaalt. Zo blijft het beschikbaar inkomen gelijk. Pas als men de woning verkoopt of verhuurt, betaalt men het bedrag terug. Is er, na renovatie, winst bij verkoop dan staat men een klein deel daarvan af. Voor de renteloze lening met uitgestelde terugbetaling werken de stad en het OCMW samen met de provincie Vlaams-Brabant.

“We startten hiervoor in 2018 met een rollend fonds voor onze gemeenten. Het fonds neemt de voorfinanciering voor de eigenaar over. De gegeven tussenkomst keert bij de verkoop van de woning terug naar het fonds. Dat is het verschil tussen een ‘rollend’ fonds en andere subsidies. Hetzelfde geld kan daarna voor nieuwe gezinnen gebruikt worden: een spaarzame inzet van de beschikbare overheidsmiddelen. Ondertussen werden er in onze provincie 170 renovaties opgestart, waarvan een 60-tal volledig werd beëindigd”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.


Vijf bijkomende renovaties via Vlaams noodkoopfonds

De provincie Vlaams-Brabant kende in totaal 300.000 euro toe aan het OCMW en de stad Aarschot. Tien eigenaars krijgen nu elk maximaal een lening van 30.000 euro voor het renoveren van hun woning.

“Maar we gaan nog verder. Via het Vlaams noodkoopfonds ontvingen we 125.000 euro, goed voor de renovatie van vijf extra woningen. Ook voor deze woningen staat de provincie in voor de renovatiebegeleiding”, besluit schepen Bert Van der Auwera. “Hiermee zijn we de eerste Vlaamse stad die effectief van start gaat met het Vlaamse noodkoopfonds. Dit kan een start zijn om het aantal renovaties naar de toekomst verder op te schalen”.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bert Van der Auwera

Schepen, Stad Aarschot

Isabelle Dehond

Schepen, Stad Aarschot

Gert Poulman

Projectcoördinator bij dienst wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Sarah Lambrechts

Woonconsulente, Wonen aan de Demer

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be