Aarden dam moet modder tegenhouden

Erosiebestrijdingswerken in Zaventem afgerond

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem voerden, met financiële steun van de Vlaamse overheid, erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Acht Bundersstraat. Ze plaatsten er een aarden dam met een bufferzone voor het modderwater.

“Bij hevige regenval spoelde meermaals modder over de akkers tot aan de tuinen en woningen in de Acht Bundersstraat", zegt Bart Dewandeleer, schepen van erosiebestrijding van de gemeente Zaventem.

De eerder aangelegde grasbufferstrook bleek onvoldoende om bij hevige regen de toestroom van modder tegen te houden.
Ook het grachtje tussen de woningen nr. 62 en nr. 56, dat het water van het landbouwgebied afvoert naar de riolering, kon de toevoer aan water en modder niet slikken bij zware buien. Bovendien kwam via deze gracht modder in de riolering terecht.

“Om de overlast aan te pakken legden we op de rand van de akker een aarden dam van 80 meter lengte aan. Zo wordt het modderrijke water gebufferd", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Stroomopwaarts van de aarden dam wordt een bijkomende geprofileerde grasstrook aangelegd met een breedte van 6 meter. De grond die hiervoor vrijkwam, werd gebruik voor het aanleggen van de aarden dam".

Deze maatregelen vertragen het afstromend water en de meegespoelde bodemdeeltjes kunnen achter de dam bezinken. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is in de strijd tegen de verdroging.

Om de modderoverlast aan de Acht Bundersstraat te bestrijden investeert de gemeente Zaventem ruim 100.000 euro. De gemeente ontvangt hiervoor zo'n 15.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 75.000 euro van Vlaanderen. ​
De aarden dam en geprofileerde grasstrook werden aangelegd door Alonco Aannemingen uit Verrebroek.

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen, in samenwerking met de gemeente”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

“We zijn heel blij met de samenwerking tussen de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant. Door de krachten en kennis te bundelen is het mogelijk erosie op het terrein aan te pakken”, zeggen schepen Bart Dewandeleer en gedeputeerde Bart Nevens. Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant, door hun technische ondersteuning, lukt het om realisatie op terrein te realiseren, na de eerdere projecten van de houthakseldammen en de erosiepoel aan de Jagerstraat.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen, Gemeente Zaventem

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be