Aansprakelijkheidsvordering voor een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer

11 gemeenten en provincie Vlaams-Brabant dagvaarden minister Bellot

Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel en Zaventem dienen samen met de provincie Vlaams-Brabant en enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische staat in bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Wezembeek-Oppem zal zich als vrijwillig tussenkomende partij aansluiten bij deze juridische procedure. Met deze rechtszaak willen de steden en gemeenten, de provincie en de inwoners een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal te Zaventem afdwingen tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel gaat 85% van het vliegverkeer boven Vlaams-Brabant.

Zij dagvaarden de bevoegde minister François Bellot en stellen hem verantwoordelijk voor het uitblijven van een billijke regeling. Minister Bellot ontloopt zijn verantwoordelijkheid om een evenwichtige verdeling van de vliegbewegingen te garanderen boven de gemeenten van het Vlaamse én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van álle omwonenden, en deze vast te leggen in een federale vliegwet.

De Belgische Staat is immers verplicht om de gezondheid van alle omwonenden te beschermen, conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet. En andere overheden mogen geen maatregelen uitvaardigen die de toepassing van dit principe verhinderen.

De Brusselse geluidsnormen mogen een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast tussen Vlaams-Brabant en Brussel niet in de weg staan. Het huidige onevenwicht schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit.

Het is de opdracht van de bevoegde minister om een consensus te vinden tussen de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden, het milieu én het economische belang. Hij mag zich dus niet verschuilen achter de Brusselse geluidsnormen.

De steden, gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en een aantal inwoners vragen de minister om een billijke verdeling van de geluidsoverlast op te leggen op basis van klare en objectieve gegevens (zoals ligging en mate van hinder), de aeronautische principes, de veiligheid van het vliegverkeer en met het preferentiële baangebruik als vertrekbasis.

De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 tot een duurzame oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Minister Bellot bevestigde dit politieke engagement in zijn beleidsverklaring van 31 mei 2016, waarin hij zich ertoe engageerde om samenwerkingsakkoorden met de Gewesten af te sluiten en om een federale wet inzake de vliegprocedures uit te werken. Ook Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest engageerden zich in hun regeerakkoord om tot een oplossing te komen voor deze problematiek.

Een tweede verzoek dat werd opgenomen in de aansprakelijkheidsvordering is de betrokkenheid van de steden en gemeenten in de begeleidingscommissie bij de opmaak van de milieueffectenstudie, waartoe de Belgische Staat verplicht werd door het vonnis van 19 juli 2017 over de milieustakingsvordering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aansprakelijkheidsvordering wordt op Valentijnsdag ingeleid bij de rechtbank. De Vlaams-Brabantse besturen kiezen deze symbolische datum om aan te tonen dat ze in goed nabuurschap met de luchthaven willen leven, maar dat ze ook respect vragen voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten, zoals dat in een volwaardige relatie steeds het geval moet zijn.

Vandaag is het evenwicht zoek en draagt de Vlaams-Brabantse ‘wederhelft’ een te groot aandeel van de lasten van het vliegverkeer. De Vlaams-Brabanders spreken zich uit voor een gezonde relatie met de nationale luchthaven, waarin een duurzaam evenwicht tussen de gezondheid en de leefbaarheid, het milieu en de economie wordt bereikt. De ‘liefde’ in dit dossier moet van twee kanten komen.

Het is de Belgische Staat die voor een verbindend evenwicht moet zorgen.

Willy Segers, burgemeester Dilbeek
Marleen Mertens, burgemeester Grimbergen
Dirk Pieters, burgemeester Halle
Astrid Pollers, burgemeester Herent
Kris Leaerts, burgemeester Kampenhout
Chris Taes, burgemeester Kortenberg
Iris Vander Schelde, burgemeester Landen
Kurt Ryon, burgemeester Steenokkerzeel
Jan Spooren, burgemeester Tervuren
Walter Vansteenkiste, burgemeester Wemmel
Ingrid Holemans, burgemeester Zaventem
Lodewijk De Witte, provinciegouverneur provincie Vlaams-Brabant
Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
Walter Zelderloo, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

dagvaarding.pdf

PDF - 113 Kb

Chris Taes

Burgemeester, Gemeente Kortenberg

Koen Neyens

Stafmedewerker, Regioteam

Dirk De Keuster

Advocaat, Advocaten De Keuster Casteleyn

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be