Aanpassingen zorgen voor betere werking bufferbekken langs Kleine Beek in Nossegem

Nat Noskoem

De gemeente Zaventem heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kleine Beek in Nossegem (Zaventem) afgerond. Deze werken verbeteren de werking van het overstromingsgebied.

 

De gemeente Zaventem, Farys en de provincie Vlaams-Brabant sloegen, in het kader van het landinrichtingsproject ‘Noskoem’, de handen in elkaar voor de herinrichting van de zone langs de Kleine Beek in Nossegem.


Aanpassingen doen bufferbekken beter werken

Het gemeentelijk bufferbekken, in beheer van Farys, lag vroeger langs de Kleine Beek en moest de kans op wateroverlast langs de Imbroekstraat, Hector Heneaulaan en aan een woning in de Krommeweg verkleinen.

Omdat het echter niet werkte zoals verhoopt, werden aanpassingen uitgevoerd om de werking ervan te verbeteren en om het ecologisch potentieel te verhogen.

"Stroomafwaarts trad de Kleine Beek meermaals buiten haar oevers zonder dat het bufferbekken volledig gevuld raakte. Daarom wilden we de infrastructuur verbeteren. We lieten de Kleine Beek opnieuw meanderen en doorheen het bufferbekken stromen", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Een gedeelte van de huidige bedding hebben we gedempt. Daarnaast hebben we ook de oude knijpconstructie vervangen door een nieuwe".

Het bufferbekken aan de Kleine Beek in Nossegem werd geoptimailseerd.
Het bufferbekken aan de Kleine Beek in Nossegem werd geoptimailseerd.

“Het bufferbekken werd ook uitgediept en de verharding in grasdallen werd verwijderd,” vult Bart Dewandeleer, schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw in Zaventem, aan.

"Op die manier willen we het bufferbekken een meer ecologische inrichting geven en verhogen we ook de buffer- en infiltratiecapaciteit", zegt Ellen De Vuyst van Farys.

De buffercapaciteit van het bekken bedraagt nu 17.000 kubieke meter. Ter hoogte van de uitlaatconstructie werd een peilmeter geplaatst zodat het waterpeil via waterinfo.be constant kan gemonitord worden.

Een peilmeter houdt de waterstand in de gaten.
Een peilmeter houdt de waterstand in de gaten.

Meerwaarde voor ecologie en recreatie

Ook op- en afwaarts van het bufferbekken kreeg de beekzone een meer ecologische herinrichting. Ten zuiden van de spoorweg legde de gemeente Zaventem een winterbedding aan op de linkeroever van de Kleine Beek.

“Zo vergroten we de buffer- en infiltratiecapaciteit langs de waterloop”, zegt schepen Bart Dewandeleer.

Net afwaarts van het gemeentelijke bufferbekken kreeg het door Infrabel aangelegde bufferbekken een meer natuurlijke inrichting als nat grasland.

Een deel van het voormalige verharde wandelpad werd uitgebroken en een nieuwe recreatieve verbinding voor wandelaars kwam in de plaats. Doorheen dit bufferbekken loopt nu een vlonderpad. Ook werd een speelzone aangelegd in de bufferzone.

Doorheen het bufferbekken loppt een vlonderpad.
Doorheen het bufferbekken loppt een vlonderpad.

Aansluitend zal Aquafin aan de Kleine Beek afkoppelingswerken uitvoeren zodat er geen afvalwater meer in terechtkomt. Zo krijgt de natuur er opnieuw alle kansen.

 

Natuur haar gang laten gaan

De onthardingen en de nieuwe inrichting van de twee bufferbekkens leveren een belangrijke bijdrage tot de vernatting van het gebied.

"Zo willen we de van nature overstroombare gebieden in de vallei van de Kleine Beek terug functioneel maken. Tegelijk verbeteren we de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers in en rond het gebied", zegt schepen Bart Dewandeleer.

"Op die manier willen we deze zone langs de Kleine Beek ontwikkelen tot een ecologische en recreatieve hotspot met kansen voor waterbuffering en natte natuur", besluit gedeputeerde Bart Nevens.


Het project werd gefinancierd door de gemeente Zaventem, de provincie Vlaams-Brabant en Farys, die hiervoor een samenwerkingsakkoord sloten, en gesubsidieerd vanuit de Vlaamse projectoproep Natte Natuur.
De totale investering bedroeg 553.450,89 euro. De gemeente Zaventem droeg 432.384,85 euro bij, de provincie Vlaams-Brabant 33.306,65 euro en Farys 87.759,39 euro. Vlaanderen gaf een subsidie van 180.000 euro.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen, Gemeente Zaventem

Ellen De Vuyst

Projectleider Zone Asse TMVW, Farys

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be