93.155 euro voor meer groen in scholen

Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen en die maatregelen nemen om de klimaatopwarming draaglijker te maken, kunnen rekenen op provinciale steun. Het gaat dan naast aanplantingen over ontharding, aanleg van wadi’s en de aanplant van schaduwbomen. Zo krijgen 12 scholen uit Begijnendijk, Herent, Keerbergen, Leuven, Liedekerke, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zoutleeuw samen 93.154,81 euro voor hun ‘natuur op school’-projecten.

“Kinderen hebben nood aan natuur. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. En om in deze tijden van klimaatopwarming met hevige regenval en langdurige hitte en droogte maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan op school in te perken. Het is ook belangrijk dat ze een draagvlak creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak. Zo krijgen 12 scholen nu een subsidie voor een totaal bedrag van 93.154,81 euro”.

In GO! Atheneum D'Hek in Landen plantten ze leibomen aan voor de ramen voor koelte in de klassen. En bouwden ze een constructie voor een dakboom en tegelijk schaduwrijke buitenklas
In GO! Atheneum D'Hek in Landen plantten ze leibomen aan voor de ramen voor koelte in de klassen. En bouwden ze een constructie voor een dakboom en tegelijk schaduwrijke buitenklas

Het gaat om de volgende projecten:

 • ‘Vergroenen van de speelplaats FASE 1: creëren van een educatieve zone’ van VBS Zoutleeuw (5.474,47 euro)

  Deze lagere school ligt op een groot domein en heeft achteraan het gebouw een grasveld. Dit terrein gaan ze groen invullen met 4 zones: een onderzoekzone, een bouw- en creazone, een rustzone en een moestuinzone. Er is daarnaast ook een grote kippenren voorzien. Op deze manier willen zij een krachtige leer- en speelomgeving creëren met aandacht voor biodiversiteit. In een eerste fase richten ze zich vooral op het creëren van een educatieve zone.
 • Speelplaats vergroenen en kinderen laten kennismaken met de natuur’ van VBS Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw (6.794,16 euro)

  De school heeft een nieuwbouw gebouwd voor de kleuterafdeling. Ze hebben voor het schoolgebouw een groot grasveld voorzien en er al enkele eiken geplant. Het team wil hier een groene en avontuurlijke speelplaats inrichten om de kleuters meer in verbinding te brengen met de natuur. De school wil ook inzetten op meer biodiversiteit op en rond het schoolterrein. ​
 • ‘Vergroening van de speelplaats-eiland in de stad’ van GO! Het Atheneum uit Vilvoorde (9.437,43 euro) ​

  Deze secundaire school gaat hun grijze speelplaats, die recent al grotendeels betegeld is met waterdoorlaatbare klinkers en een 5-tal bomen heeft, deels ontharden en vergroenen. Dit is met het oog op het vergroten van de infiltratie van regenwater en het tegengaan van oververhitting en omdat de leerlingen een aangenamere, groene omgeving wensten. ​
  Het plan bestaat uit een 11-tal eilanden met bomen, struiken en vaste planten en daarnaast klimplanten langs spankabels.
 • ‘Kapoen in ’t groen’ van GBS De Kameleon uit Werchter(Rotselaar) (10.000 euro)

  De gemeente Rotselaar gaat de speelplaatsen van haar 3 scholen grondig aanpakken en er klimaatbestendige speelplaatsen van maken: de speelplaats ontharden, de riolering vernieuwen, regenwaterputten en wadi’s aanleggen, extra bomen en aanplantingen voorzien voor hun schaduw. Ook voorzien ze buitenklassen. ​
  In De Kameleon is het niet alleen het plan om de speelplaats van de lagere school en de (recente) kleuterspeelplaats aan te pakken, maar ook om de voortuin her in te richten met buitenklasjes. ​
 • ‘Een groen nest voor groot en klein!’ van GBS Het Nest uit Wezemaal (Rotselaar) (10.000 euro)

  De speelplaats van het oorspronkelijke schoolgebouw, aan de kant van de Steenweg op Nieuwrode, wordt voor een groot deel onthard en heringericht. De overdekte fietsenstalling aan de zijkant van het schoolgebouw wordt weggehaald en de vrijgekomen ruimte wordt deels onthard en ingericht voor de kleuters.
  Het betongedeelte van het nieuwere schoolgebouw wordt onthard. Er komen wel 2 nieuwe sportvelden in asfalt of rubber in de plaats. Daarnaast voorziet het plan naast bestaande, ook nieuwe speeltuigen en spelelementen met ingroening door bomen, struiken en bloemenborders. Speciaal is een boomgaard met verschillende soorten fruitbomen en een wadi aan de nieuwe fietsenstalling.
 • ‘De Straal speelt op groen’ van GBS De Straal uit Rotselaar (10.000 euro)

  Op de grote, grijze speelplaats van de lagere school staat een enkele boom en is er een grote zandbak. Hier wordt er veel extra onthard en worden bestaande en nieuwe speeltoestellen en -elementen vergroend met heel wat bomen en struiken. Op de kleinere speelplaats van de kleuterschool zijn er momenteel al verschillende grote bomen en ontharde gedeeltes met zand en hakselhout. Daar wordt een kleiner extra gedeelte onthard en komen er ook heel wat bomen en struiken bij. Tussen de 2 speelplaatsen is er een overdekte speelplaats. Aan de smalle doorgang langs de gebouwen rechts wordt er bovendien een groene, biodiverse rand voorzien.
 • ‘Geluksvogels op een groene speelplaats’ van VBS ’t Sjibke uit Betekom (Begijnendijk) (5.852,80 euro) ​

  De speelplaats vooraan is een grijze betonnen rechthoek waar het tussen de muren heel warm kan worden. Men wil daarom deze speelplaats deels ontharden en voorzien van schaduwgroen en extra speel- en rustplekjes. ​
 • 'Fase 2 van De Bij kleurt groen'-vergroening speelplaats’ van GO! BS De Bij uit Liedekerke (7.746,27 euro) ​ ​

  In deze tweede fase wil de school op hun grijze speelplaats bomen aanplanten voor schaduw en een rustige zone met picknickbanken afbakenen met een bloemenborder. Er moeten ook enkele grote bomen elders op het terrein deskundig gesnoeid worden wegens vallende takken. ​
 • ‘Ingroening omgeving school Knipoog’ van VBS Knipoog uit Liedekerke (7.143,62 euro)

  De school stelde een bomencharter op waarin de school en de gemeente zich verbinden om bomen te planten, te verzorgen en er over te leren. Er kwam ook een concreet vergroeningsplan. Concreet wil men op de verharde speelplaats een grote schaduwboom aanplanten en aan de fietsenstalling meerstammige heesters. De toegangsweg tot de school wordt vergroend met een bloemenborder en klimplanten tegen de muren. Maar de grootste verwezenlijkingen zullen gebeuren op een waardevol vochtig grasveld, met pinksterbloemen, dat achter de basisschool ligt. Naast de bestaande bomen komen er knotwilgen, een inheemse, gemengde haag en houtkant bij. Ook een moestuin en kleinfruit mogen niet ontbreken, naast de speelelementen en een buitenklas. Tenslotte ​ wordt er een wadi of misschien zelfs poel gegraven en aangesloten op de regenwaterpijpen van de school.
 • ‘Vergroening kleuterspeelplaats De Kraal’ van VKS De Kraal Centrum uit Herent (9.915,44 euro)

  Op deze school zullen er grote delen van de grijze speelplaats onthard worden en worden er infiltratiezones voor regenwater voorzien. Daarnaast wordt deze speelplaats en een eentonig grasveldje vergroend met schaduwbomen, struiken, klimplanten, speelbosjes en bloemenweide en worden extra (natuurlijke) spelelementen toegevoegd. Origineel en leuk is dat er een waterspeelgoot gemaakt wordt met water uit een bestaande, maar tot nu toe ongebruikte regenwaterput.
 • ‘Wateropvang/infiltratie en vergroening binnen de kleuterschool, fase 2’ van VKS Heilig Hart Heverlee uit Leuven (9.723,82 euro)

  In deze tweede fase gaat de school de problematiek van grote plassen op de speelplaats van de kleinste kleuters aanpakken. De oorzaak is de verharde bodem door het intensief bespelen. Na grondig onderzoek werd gekozen voor een systeem van 2 beplante wadi’s, 2 infiltratiekoffers en drainagestroken. De leerkrachten willen ook verder gaan in outdoor teaching: lessen buiten geven en hierbij gebruik maken van elementen in de omgeving.
 • Fase 1 van onze ‘Groeituin’ bij de lagere school van Grootlo’ van VBS De Groeituin uit Keerbergen (1.066,80 euro)

  Deze basisschool kan sinds kort gebruik maken van de vroegere pastorietuin met een groot grasveld en achteraan een klein, maar waardevol bosje. In deze eerste fase wil men een gedeelte van het grasveld al speels inrichten met klautertoestellen, een zitplaats en een speelheuvel. Daarnaast gaat men extra vergroenen en een moestuin aanleggen.

 

Meer info: Natuur op school (vlaamsbrabant.be)

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be