80.000 euro voor een kwalitatievere en aangenamere woonomgeving

De provincie Vlaams-Brabant investeert 80.000 euro in vier projecten die de woonomgeving kwalitatiever en aangenamer maken. Verbeteringswerken aan buurthuis Vogelweelde in Halle,  de bouw van een polyvalente ruimte in het project Oude jongensschool in Tildonk, de uitbreiding en opfrissing  van een buurthuis in Ruisbroek en de inrichting van een belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun kunnen elk rekenen op 20.000 euro van de provincie.

“Om onze natuur en de open ruimte te beschermen zetten we in op verdichting en kernversterking. Dat doen we natuurlijk doordacht. Zo moet wonen kwalitatief en aangenaam zijn. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken is dat niet altijd evident”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “Daarom verlenen we bijvoorbeeld steun aan een speeltuintje, een buurtlokaal gezellig inrichten, extra groen in de straat. Kortom, tal van projecten die de fysieke omgeving opwaarderen, er de leefbaarheid verbeteren en de een buurt of wijk aangenamer maken”.

De provincie Vlaams-Brabant investeert nu 80.000 euro in de volgende vier projecten: 
•    20.000 euro aan Volkswoningbouw cvba voor de bouw van een polyvalente ruimte in het project Oude jongensschool in Tildonk (Haacht)
•    20.000 euro aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het Buurthuis 1601 in Ruisbroek
•    20.000 euro aan OCMW Sint-Pieters-Leeuw voor de belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun
•    20.000 euro aan de stad Halle voor verbeteringswerken aan buurhuis Vogelweelde 

Meer info over de projecten:
 

Bouw polyvalente ruimte in het project Oude Jongensschool  in Tildonk

Volkswoningbouw cvba gaat op de locatie van de voormalige jongensschool een groepswoningbouwproject voor actieve senioren rond een gemeenschappelijke campus met bijkomend polyvalente ruimte realiseren. Er komen 8 seniorenappartementen (6 met 1 slaapkamer en 2 met 3 slaapkamers) en een nieuwbouw van 4 woningen (met 1 slaapkamer) bouwen.
Deze woongelegenheden worden aangevuld met een polyvalente ruimte die meerdere gemeenschaps-functies kan vervullen voor o.m. de voetbalclub, senioren- en andere lokale verenigingen.
De subsidies van de provincie gelden voor de polyvalente ruimte.
 

Buurthuis 1601 in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

Met het project ‘Buurthuis 1601’ breidt  de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het buurthuis uit met een aanpalende garage. Hierdoor kan het opengesteld worden naar andere doelgroepen die momenteel amper of niet bereikt worden. De gemeente wil via buurtwerking het samenleven in Ruisbroek bevorderen. Het buurthuis verbindt mensen door zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen.  Het creëert ontmoeting en bevordert participatie van kansengroepen door de competenties en kwaliteiten van mensen in te zetten en te versterken. 


Belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun (Sint-Pieters-Leeuw)

Momenteel is het stuk grond waar de belevingstuin moet komen nog een onbenut en anoniem grasveld van 1 ha. OCMW Sint-Pieters-Leeuw gaat het grasveld herinrichten tot een belevingstuin voor de bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum Zilverlinde. Omdat er weinig groen is in de woonkern van Zuun zal het parkje ook publiek toegankelijk zijn. De buurtbewoners kunnen er elkaar ontmoeten, er spelen of rusten.
 

Inrichting buurthuizen in Halle 

De stad Halle gaat verbeteringswerken uitvoeren in buurhuis Vogelweelde. Met deze werken wil de stad de bestaande buurtwerking aangenamer maken door het comfort te verhogen en ondersteuning te bieden aan de buurtwerking. Zo zullen activiteiten met verhoogde privacy beter georganiseerd kunnen worden.
In Vogelweelde komt er zonnewering en worden er sloten geplaatst.  

 

Gemeenten, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, het autonome provinciebedrijf Vlabinvest en initiatiefnemers in zones voor kleinschalig wonen kunnen deze subsidies krijgen. 
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectkosten met een maximumbedrag van 20.000 euro.
“Een belangrijk criterium voor het krijgen van deze subsidies is participatie. De bewoners staan niet aan de zijlijn, maar krijgen de kans om de projecten mee uit te denken en te realiseren. Hierdoor zijn de projecten gedragen door de buurt en zijn de slaagkansen het grootst”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.
 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Eva Maesen

Dienst wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be