Skip to Content
750ste premie voor Brabants trekpaard veulen

750ste premie voor Brabants trekpaard veulen

Na veulen nu ook bekwaamheidspremie

De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor voor het behoud van het Brabants trekpaard. Eén van de middelen hiertoe is de veulenpremie. De veulenpremie is succesvol. Dit jaar werd ‘Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant’, het 750ste veulen geboren. Omdat de opleiding  en verzorging ook belangrijk zijn om het trekpaardenbestand op peil te houden, wordt de ‘veulenpremie’ nu hervormd naar een ‘veulen- en bekwaamheidspremie’.

Sinds 2011 speelt de provincie Vlaams-Brabant een trekkersrol in het behoud van het Brabants trekpaard door middel van onder andere een veulenpremie. Sindsdien zijn er honderden veulens geboren die de naam ‘van Vlaams-Brabant’ dragen.

“We zijn heel trots dat dit jaar ‘Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant”, het 750ste veulen, werd geboren”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme en plattenlandsbeleid. “Dat betekent dat mede dankzij onze inspanningen en de inzet van de vele kwekers en menners van Brabantse trekpaarden het ras in stand gehouden wordt”.

“Sinds 2018 is de Belgische trekpaardencultuur erkend immaterieel erfgoed. De cultuur van het Brabants trekpaard is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “We houden het Brabants trekpaard zichtbaar in het Vlaams-Brabantse landschap via tal van evenementen”.

Met de veulenpremie wilde de provincie Vlaams-Brabant het kweken van Brabantse trekpaarden aanmoedigen, maar omdat het opleiden en verzorgen ook een belangrijk aspect vormen om het trekpaardenbestand op peil te houden, wordt de ‘veulenpremie’ nu hervormd naar een ‘veulen- en bekwaamheidspremie’. Zowel het kweken als het opleiden en houden van veulens worden op deze manier aangemoedigd.

Bij de geboorte van het veulen wordt een eerste deel uitbetaald aan de kweker. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan het paard deelnemen aan een bekwaamheidsproef. Na het slagen van deze proef, ontvangt de eigenaar het tweede deel van de premie.

De provincie Vlaams-Brabant huldigt ook het Museum van het Belgisch trekpaard. Dit museum in Vollezele, de bakermat van het Brabants trekpaard, is een bron van informatie voor iedereen die het ras wil leren kennen.

Contacteer ons
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme en plattelandsbeleid, Provincie Vlaams-Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant
Hans Croon Cel evenementen - Brabants trekpaard, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme en plattelandsbeleid, Provincie Vlaams-Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant
Hans Croon Cel evenementen - Brabants trekpaard, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven