741.000 euro Vlaams geld voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

De Vlaamse regering investeert 1.203.380 euro in 19 Vlaamse erosiebestrijdingsprojecten. 8 projecten werden voorbereid door de Vlaams-Brabantse erosiecoördinatoren, goed voor een totaalbedrag van 741.335,31 euro. Deze projecten zijn gelegen in Beersel, Diest, Grimbergen, Liedekerke, Linter, Roosdaal en Scherpenheuvel-Zichem.

 

“Dankzij hun goede voorbereidende werk hebben onze erosiecoördinatoren minister Demir ervan kunnen overtuigen om meer dan 60% van de subsidies toe te kennen aan Vlaams-Brabantse gemeenten die wij begeleiden als erosiecoördinator”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Concreet gaat de investering naar het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Liedekerke en naar de volgende erosiebestrijdingsprojecten, waarvan de omgevingsvergunning reeds werd aangevraagd:

Hoogkouter in Beersel:

Knelpunt: bij hevige neerslag kampt de straat ‘Hoogkouter’ met modderoverlast, afkomstig van de aanpalende akkers. De talud tussen de straat en de akker is onstabiel. ​
Oplossing: aanleg van een grasbufferstrook, buffergracht en houthakseldam

Foto: berm langs Hoogkouter met oude bermravijn
Foto: berm langs Hoogkouter met oude bermravijn

Koningsbos-Wolvenstraat in Diest

Knelpunt: water- en modderoverlast ter hoogte van Koningsbos in Bekkevoort en stroomafwaarts in de Lammerdries en Papenbroekstraat in Diest
Oplossing: aanleg van een bufferbekken (1200 m³) met aarden dam en geprofileerde grasbufferstrook

Sparrenlaan (zone 1) in Grimbergen

Knelpunt: uitspoeling veldweg en water- en modderoverlast in de Sparrenlaan
Oplossing: aanleg van een bufferbekken (215 m³) met aarden dam en graszone

Ransbergstraat in Linter

Knelpunt: geulvorming en sedimentatie op een grote akker veroorzaken water- en modderoverlast in de Ransbergstraat en meer stroomafwaarts ontstaat ook wateroverlast langs de Genovevabeek
Oplossing: aanleg van een bufferbekken (800 m³), aarden dam, grasstrook en buffergracht

 

Populierstraat in Roosdaal

Knelpunt: bij hevige neerslag ontstaat een modderstroom richting het kruispunt Populierstraat–Zilverberkenlaan–Bosstraat. Enkele huizen kregen ook al modder en water binnen, afkomstig van de hoger gelegen akkers. ​
Oplossing: aanleg van een aarden dam met bufferzone (1500 m³), buffergracht (242 m³) en grasstrook

Oude Tiensebaan Noord en Oude Tiensebaan Zuid in Scherpenheuvel-Zichem

Knelpunt: bij hevige regenval ontstaat geulvorming op een akker door afstroming van de hoger gelegen percelen. Het opwaartse gedeelte van de Vossekotholbeek, die dit akker-gebied doorkruist, kan de toevloed van water en modder niet slikken en loopt over op de akkers richting woningen in de Oude Tiensebaan. Op de laagst gelegen akkers zet zich sediment af en blijft het toegestroomde water staan.
Oplossing: aanleg van een bufferzone (2.650 m³) met aarden dam achter de huizen aan de Oude Tiensebaan (Oude Tiensebaan Noord), ​ verbreden en beperkt verdiepen bovenloop Vossekotholbeek, die met tussenschotten als buffergracht wordt ingericht. Er langs komt een grasstrook van 6 meter breed om de instroom van sediment van de naastliggende akkers te beperken.

"We hechten veel belang aan erosiebestrijding”, besluit gedeputeerde Bart Nevens. “Al 11 jaar is een team van erosiecoördinatoren in de weer om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen. We zijn dan ook blij dat de minister onze inspanningen erkent en ondersteunt. Bovendien geven we bovenop de Vlaamse subsidie ook nog een provinciale subsidie van 15% van de kosten met een maximum van 15.000 euro per project".

De provinciale erosiecoördinatoren ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplannen met de opmaak van aanvraagdossiers voor gemeentelijke erosiebestrijdingsmaatregelen om Vlaamse subsidie te bekomen, het ontwerp van erosiebestrijdingsmaatregelen, onderhandelingen met betrokken landbouwers en omwonenden, de voorbereiding van de omgevingsvergunningaanvraag en archeologienota, de afwerking van de Vlaamse subsidiedossiers, de opmaak van het dossier voor het bekomen van de provinciale subsidie en de controle en opvolging van de werken.

Voorbeeld van een houthakseldam
Voorbeeld van een houthakseldam

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be