577.746 euro voor uitbouw kennisregio Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan Vlaams-Brabantse kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan 4 Europese projecten. Deze projecten dragen bij tot de uitbouw van de kennisregio Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant gaf deze in het kader van het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020’.

‘Hiermee kunnen we bedrijven, kennisinstellingen en organisaties financieel ondersteunen die Europese streekontwikkelingsprojecten opzetten of hieraan deelnemen. Het moet gaan om projecten die het provinciale economische beleid versterken. Voor deze projecten krijgen de projectpartners een deel financiering via Europa, de provincie kan bijkomend nog deels tussenkomen in het bedrag dat zij zelf moeten bijdragen. Deze extra financiering is voor veel actoren cruciaal en doorslaggevend om dergelijke projecten op te kunnen zetten of hieraan deel te nemen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Herinneringen (148.076,66 euro):

In dit project wordt een bloedtest ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer vroegtijdig opgespoord kan worden. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling sterk. Daarnaast kan de test ook gebruikt worden om de evolutie van de ziekte te volgen en de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te bepalen. Op termijn kan de test uitgebreid worden naar andere neurodegeneratieve ziekten, zoals Parkinson. Deze ziekten nemen in aantal toe en nu al staan voor meer ziekenhuisopnames en langere verzorging dan alle andere ziektes samen.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn KU Leuven (51.949,69 euro), icometrix (27.358,8 euro) en Remynd (68.768,17 euro).
 

  • GROW (103.931,86 euro):

In dit project wordt een systeem ontwikkeld om de opbrengst en kwaliteit van tuinbouwproducten te monitoren. Dit gebeurt via goedkope hightech sensoren die verspreid kunnen worden over de hele teelt. Zo kan in detail ingegrepen en gestuurd worden wat de opbrengst en kwaliteit verhoogt.
De Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent is één van de testlocaties, maar de technologie is breed toepasbaar in de voedingssector. 
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn KU Leuven (81.368,16 euro) en VCBT – Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwprojecten (22.563,70 euro).
 

  • Flexlines (217.010,61 euro):

Dit project optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. Deze elektronica kan gedrukt worden op verschillende materialen zoals kunststof, folies en karton. Dit opent een veelheid aan toepassingen, denk onder andere aan slimme pleisters, wearables, plooibare verlichting en bewegwijzering, herbruikbare- of wegwerpsensoren, oprolbare zonnecellen en -beeldschermen.
Met dit project kan onze regio zijn voortrekkersrol in deze nieuwe, veelbelovende technologie verder uitbouwen.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn imec (132.495,20 euro), KU Leuven (61.320,15 euro) en DSP Valley (23.195,26 euro).
 

  • Educavia (108.727,5 euro):

Het project wil de opleidingen in de luchtvaarttechnieken vernieuwen en uitbouwen, en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Zo kunnen de onderhoudsactiviteiten op de luchthaven in Zaventem verankerd worden, wat cruciaal is voor de competitiviteit van de luchthaven, en alle bijhorende economische activiteiten.
De projectpartners uit Vlaams-Brabant zijn Brussels Airport House (84.376,25 euro) en de secundaire school ZAVO uit Zaventem (24.351,25 euro).

 

Smart Hub Vlaams-Brabant van start op 8 maart

‘We hebben gekozen om projecten te steunen die passen in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant, een initiatief waarmee we de kennisregio wil versterken en promoten. We stimuleren innovatie en internationalisering in 5 speerpuntsectoren: health, food, cleantech, logistics en creativity’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

Smart Hub Vlaams-Brabant is de opvolger van Flanders Smart Hub. De vernieuwde werking wordt voorgesteld op het lanceringsevenement op 8 maart vanaf 16 uur.
Inschrijven kan via www.smarthubvlaamsbrabant.be/event2018

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Roel Casteels

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be