4 km nieuwe fietssnelwegen en een tunnel

Ambitieus mobiliteitsproject in Rotselaar op en rond F25 in de steigers

Het station van Wezemaal is het mobiliteitsknooppunt in Rotselaar. Infrabel, NMBS, provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar slaan de handen in elkaar voor een ambitieus mobiliteitsproject. Dat zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid in Wezemaal en voor een kwalitatieve fietsverbinding met Leuven en Aarschot. Er staan 3 deelprojecten in de steigers op en langs het toekomstige traject van de F25, de fietssnelweg Leuven-Aarschot. ​


Plannen voor meer dan 4 km nieuwe fietsinfrastructuur

De gemeente Rotselaar heeft de plannen klaar voor het stuk fietssnelweg van 1,8 km tussen de Abdijlaan en station Wezemaal. De werken zullen starten in het najaar van 2020.


Infrabel en NMBS gaan in de stationsomgeving van Wezemaal de huidige overweg in de Langestraat vervangen door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er een fietsbrug voor de F25. Ook de stationsomgeving en parking worden vernieuwd. Deze werken zouden volgens de huidige planning na de zomer 2021 kunnen starten en zouden ongeveer 2 jaar duren. Het spoorwegproject is geraamd op 9 miljoen euro.


De provincie Vlaams-Brabant heeft de ontwerpplannen klaar voor een nieuw stuk fietssnelweg van 2,5 km tussen station Wezemaal en de Bert Leysenlaan. Dit stuk fietssnelweg zal ten vroegste gebouwd worden vanaf 2022. Momenteel worden de technische plannen en de grondverwervingen voorbereid.

Modal shift aanmoedigen

“Kwalitatieve fietsverbindingen zijn een prioriteit voor ons”, zegt Carine Goris, schepen voor mobiliteit van de gemeente Rotselaar. “Met dit project realiseren we een nieuwe fietsroute die het station van Wezemaal als mobipunt verbindt met Leuven en Aarschot. Onze regio moet de mobiliteitsshift maken naar meer fietsverkeer. Dit project zal het fietsgebruik promoten, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer”.
​ ​
“Daarnaast zorgt deze nieuwe fietsroute ook voor een doorbraak in twee lokale dossiers. De buurtbewoners zijn vragende partij voor een fietsdoorsteek tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt. Met deze nieuwe fietsverbinding zorgt de gemeente voor een snelle en kwalitatieve fietsverbinding”. ​


Provincie ondersteunt met raad en daad

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de gemeente Rotselaar financieel bij de bouw van het stuk fietssnelweg via kostendekkende subsidies uit het Fietsfonds. Ook de fietsbrug die Infrabel zal bouwen, wordt via haar gesubsidieerd. Het Fietsfonds is een samenwerking tussen Vlaanderen en de provincie. ​

“Naast de om en bij 4 miljoen euro die we samen met Vlaanderen investeren in de fietsprojecten in Rotselaar, willen we de partners ook ontzorgen door een deel van het traject in eigen beheer te gaan aanleggen. Met dit project zetten we grote stappen in de realisatie van de F25 en creëren we een veilig en snel mobiliteitsalternatief voor pendelaars tussen Aarschot en Leuven”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.


Veiligheid spooroverweg Langestraat

Met de ondertunneling van de Langestraat voor het autoverkeer en een brug over de Langestraat voor het fietsverkeer is er ook een belangrijk spoorwegproject op til. Bovendien zal ook de parking in de stationsomgeving Wezemaal heringericht worden. ​

”Met de ondertunneling van de Langestraat zal de doorstroming van het autoverkeer verbeteren en dat komt ook de veiligheid van de pendelaars ten goede. Reizigers moeten zo de spooroverweg niet meer oversteken wat nu eventueel voor gevaarlijke situaties kan zorgen”, zegt burgemeester Jelle Wouters. “De vernieuwing van de stationsomgeving met verhoogde en verharde perrons, kwalitatieve en overdekte fietsenstallingen en goed onderhouden autoparkings is een belangrijke aanwinst voor onze gemeente”.Informatie voor de inwoners

Het geplande infomoment kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. Om inwoners van Rotselaar toch voldoende te informeren, zullen ze volgende week een folder in de brievenbus ontvangen. Ook zullen ze de gedetailleerde plannen online kunnen inkijken.

Meer info: http://fietsnelwegen.be/nieuws/rotselaar en www.infrabel.be

Achtergrond PB Rotselaar F25

PDF - 462 Kb

 

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Frederik Pousset

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be