36.000 euro voor 8 projecten die de handelskern versterken

Tienen bestrijdt leegstand met stickers

De provincie Vlaams-Brabant investeert 36.000 euro in projecten die de handelskern van Tienen, Aarschot, Landen, Londerzeel en Pepingen moeten versterken.

 

“Kernversterking staat hoog op onze agenda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Door handelskernversterkende initiatieven te ondersteunen, dragen we bij tot een bloeiende economie in onze streek. Daarnaast streven we naar leefbare en levendige dorps- en stadskernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan wonen, werken en detailhandel”.

Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant steun aan gemeentelijke projecten die de dorps- en stadskernen verkeersveiliger, aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. Zo worden de voorwaarden gecreëerd om de bestaande handel in de kernen te versterken en de leegstand tegen te gaan. Aantrekkelijke handelskernen zorgen er ook voor dat inwoners lokaal consumeren bij de eigen handelaars.

 

Tienen pakt leegstand aan met stickers

Eén van deze projecten is het bestickeringsproject van We are Tienen in de stad Tienen om de leegstand in het centrum aan te pakken en de kwaliteit van het handelsaanbod onder de aandacht te brengen.

Net zoals in de meeste steden vormt de leegstand in Tienen een belangrijk actiepunt. Het tegengaan van leegstand is belangrijk, want leegstand is nefast voor de beleving. Een kernwinkelgebied heeft behoefte aan een compact, aaneengesloten centrum, waarbij gewaakt moet worden dat er geen 'gaten' vallen. Leegstand kan tot een negatieve spiraal leiden, met nog meer leegstand tot gevolg, omdat de buurt er niet aantrekkelijk uitziet voor nieuwe ondernemers.

“Eén van onze prioriteiten is om de leegstand in het kernwinkelgebied van Tienen aan te pakken”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux van de stad Tienen. “Hierbij streven we naar een goede mix tussen tijdelijke en vaste invullingen. Ook biedt leegstand kansen voor marketing en promotie. De bedoeling van het bestickeringsproject, i.s.m. We are Tienen, is om leegstaande etalages in te zetten om bezoekers bewust te maken dat het commercieel aanbod in Tienen veel ruimer is dan men soms wel denk. Tegelijkertijd is het de bedoeling om door de thematische bestickering het kernwinkelgebied bijkomende uitstraling te geven”.

 

Andere projecten zijn:

 

‘Spelend ontdekken en samen genieten op Grote Markt en Bonewijk’ van stad Aarschot

Er werd de laatste jaren geïnvesteerd om meer sfeer en beleving te creëren in het stadscentrum van Aarschot door de toevoeging van groene elementen. ​ De aankleding van het plein draagt in grote mate bij aan de sfeer en maakt dat het aangenaam vertoeven is, zeker tijdens de zomermaanden. ​ De doelstelling van het project is om mensen met kinderen langer te kunnen laten winkelen en genieten bij de horeca. ​ Het is belangrijk voor ​ ouders, grootouders en eenieder die met kinderen naar de stad komt, dat de kinderen ook iets kunnen doen en beleven in het centrum. De stad wil daarom op de 2 horecapleinen van Aarschot, namelijk Bonewijk en Grote Markt speelelementen voorzien voor de kinderen. ​ De omliggende horecaterrassen bieden de ideale combinatie voor ouders, grootouders om met kinderen naar de stad te komen en te genieten van terrasje terwijl de kinderen spelen op het plein. Ook de inwoners met kinderen kunnen op deze manier buitenshuis genieten in het centrum. Deze speelelementen zullen centraal geplaatst worden zodat er vanop de verschillende terrassen zicht is op de spelende kinderen. ​ Concreet wordt door de plaatsing van de zitelementen de Grote Markt bovendien op een esthetische en veilige manier afgebakend van de rijbaan. ​ Hierdoor kan de Grote Markt ingezet worden als veilige omgeving voor kinderen om te spelen. ​ Er komen speelelementen, zoals een speelhuisje, zandbak en een keukentje.


‘Haacht beleven’ van de gemeente Haacht

Na de verschillende lockdowns en dalende verkoopcijfers wil de gemeente de lokale handelszaken het komende seizoen extra aantrekkelijk maken door het handelscentrum op te vrolijken met een kleurrijke zomerdecoratie. De kleurrijke glasvezel-figuren die over de straten aan de spankabels van de kerstverlichting worden bevestigd, moeten tevens de heropening van de horeca een feestelijk tintje geven. Bovendien wil men de sfeer van de verschillende activiteiten/festivals die opnieuw moet worden gemist en waarin zowel horeca als winkels deelden wat compenseren. De zomerdecoratie zal 4 maanden blijven hangen.

 

‘Bringme voor Haachtse detailhandel’ van de gemeente Haacht

De lockdowns noodzaakten de lokale ondernemers om meer in te zetten op online verkoop. Het plaatsen van een onbemand ophaal- verzendpunt op een centrale, goed bereikbare locatie in de gemeente moet de lokale handelaars helpen om hun online verkochte goederen eenvoudig, veilig en vooral gratis te kunnen verdelen. Het faciliteren van een dergelijk ophaal- leverpunt komt ook ten goede van de consumenten.

 

‘Uitbouw terrassen horeca op openbaar domein - Marktplein, Stationsstraat en Stationsplein’ van stad Landen

Om de horeca te ondersteunen en betere kansen te geven voor de heropening na de lockdown zal het stadsbestuur terrassen afbakenen op het openbaar domein en aantrekkelijk maken met aanplantingen. Alle horeca-uitbaters werden bevraagd hierover, na hun feedback werd een ontwerp opgemaakt. Er zal spoedig worden overgegaan tot de uitvoering. ​

 

‘Gemeentelijk applicatie 'Digitale Londerzeelse Cadeaubon' van gemeente Londerzeel

Doel van dit project is zoveel mogelijk inwoners de digitale cadeaubon te laten gebruiken ter ondersteuning van de lokale economie. Tevens wil de gemeente zoveel mogelijk handelaars of ondernemers betrekken bij dit project. De opties voor klanten worden groter, wat het succes alleen maar kan bevorderen. Inwoners van buurgemeenten aantrekken is eveneens een doel, temeer de gemeente Londerzeel-centrum als bovenlokale handelskern wil versterken. Met het digitaal maken van een cadeaubon wil men de administratieve last voor zowel de handelaars als voor de gemeentelijke diensten verlichten. Hiermee speelt de gemeente in op de trend 'iedereen digitaal'.

 

‘Sportieve inzet voor de Lubbeekse ondernemingen! Fiets, loop, wandel en win!’ van gemeente Lubbeek

In de lente- en zomermaanden wil de gemeente afwisselend recreatieve fiets-, loop- en wandeltochten organiseren onder professionele begeleiding van monitoren of gidsen. Iedere tocht zal passeren en/of eindigen langs/bij één of meerdere Lubbeekse horecazaken. Men mikt op 75 deelnemers per tocht (verdeeld over drie groepen: lopen, fietsen en wandelen). Als stimulans zal bij elke tocht ofwel een bon per deelnemer gegeven worden ofwel enkele grotere prijzen worden verloot, voor een totaalbudget van 525 euro per tocht (7 euro per deelnemer), telkens te besteden bij of komende van de Lubbeekse Retail, de niet-2 medische contactberoepen of de horeca..

 

‘Wandelroute langs de Horeca en lokale handel’ van de gemeente Pepingen

Tijdens de vakantieperiode zullen, in samenwerking met de wandelclubs, routes uitgestippeld worden langs de lokale horeca, met aandacht voor de korte keten. Vanuit de gemeente wordt een 'drankbon' van 5 euro voorzien. Men mikt op een groep van 900 gezinnen. Bedoeling is om de horeca te steunen na de lange sluitingsperiode.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Alexander Leysen

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be