340.000 euro voor zes plattelandsprojecten

 

Zes nieuwe plattelandsprojecten in Bierbeek, het Dijeland, Halle, Kortenaken, Lennik en het Pajottenland kunnen rekenen op zo’n 340.000 euro aan steun via de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat onder meer om de aanleg van groene parken in dorpscentra, de inrichting van een voedselbedelingsruimte en de uitbouw van een vast JACpunt voor jongeren.

 

“Plattelandsprojecten dragen bij tot de ontwikkeling van landelijke gebieden”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Daarnaast spelen ze een cruciale rol in het behoud van het plattelandsleven, dat door de verstedelijking onder druk staat. Deze projecten zijn dan ook van belang voor het welzijn van de bewoners en hebben ze positieve gevolgen voor de hele samenleving.”

Zes nieuwe plattelandsprojecten kregen samen zo'n 340.000 euro steun.
Zes nieuwe plattelandsprojecten kregen samen zo'n 340.000 euro steun.

De middelen zijn afkomstig van het Europees Herstelfonds. Dit werd in het leven geroepen om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

De goedgekeurde projecten zijn:

 

Omschrijving

Waar?

Subsidie

1.

Aanleg van een groen centrum in de dorpskern met zitplekken, een bijenhotel, een buitenklas en natuurelementen die aanzetten tot spel.

 

Kortenaken

24.610 euro

2.

Creatie van een aantrekkelijke en multifunctionele parkzone Mevrouwkensveld.
De nieuwe wandelpaden sluiten aan op de bestaande netwerken.

 

Bierbeek

70.200 euro

3.

Inrichting van een contact- en voedselbedelingsruimte in Het Twinkeltje. ​
Dat gebeurt door de vzw Voedselbank Pajottenland in samenwerking met de gemeenten Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen, Galmaarden en Bever. Belangrijke doelen zijn het vermijden van voedselverspilling en het betrekken van lokale landbouwproducenten.

 

Pajottenland

91.747,50 euro

4.

Aanleg van vier sociale stadsmoestuinen verspreid over de stad voor het telen van groeten en fruit. De moestuin wordt ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.

 

Halle

50.714,20 euro

5.

Groeien in’t groen staat instellingen met raad en daad bij voor het herinrichten van de groene buitenruimte. Door de openstelling van tuinen kunnen ook kinderen uit de buurt ontmoet worden.

 

Dijleland

69.875 euro

6.

Start van een laagdrempelige, preventieve en lokale hulpverlening om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Op een vast moment wordt een JACpunt georganiseerd. Het initiatief gaat uit van het OCMW van Lennik en het JAC/CAW Halle – Vilvoorde.

 

Lennik

30.743,38 euro

 

 

TOTAAL

 

337.890,08 euro

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be