2,9 miljoen euro voor 59 klimaatprojecten

De provincie Vlaams-Brabant geeft 629.117,45 euro subsidies voor 11 duurzame milieu- en klimaatprojecten. Deze projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden. IGO, gemeente Beersel, Confederatie Bouw, ECOLIFE, Minder=Meer, Natuurpunt CVN, ODE-Vlaanderen, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, Centrum Economische Ongehoorzaamheid, Green Office for KU Leuven en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Dit brengt het aantal klimaatprojecten op 59, goed voor een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro sinds 2013.

‘We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040. Dat wil zeggen dat we gaan voor een provincie die 80 tot 95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2011’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we in onze klimaatstrategie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen die ons daarbij helpen’.

Het is duidelijk dat de klimaatproblematiek leeft. Na de provinciale oproep werden 25 projecten ingediend voor een totaal bedrag van 1.930.151 euro.
‘Momenteel zijn 41 klimaatprojecten in uitvoering. 9 projecten werden volledig gerealiseerd. Ze geven ons klimaatbeleid vorm en zijn een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

De eerste 36 klimaatprojecten zijn gebundeld in de publicatie “36 klimaatprojecten. Samen naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. De publicatie is een inspiratiebron voor iedereen die zijn steentje wilt bijdragen en is gratis te verkrijgen.

De projecten werden objectief gescreend en uiteindelijk weerhield de jury 9 tweejarige en 2 driejarige projecten. Ze zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria zoals de CO2-besparing, multipliceerbaarheid, de creatieve insteek, het innovatieve karakter en samenwerking met verschillende organisaties.

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt. Afhankelijk van de grootte van het project, kan de subsidie tussen 75 en 85% van de kosten bedragen.
 

De volgende projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

 • IGO div krijgt 44.306,70 euro voor het project ‘Circulaire economie - kalkhennep als bio-ecologisch bouwmateriaal’.
  Het project wil Vlaams-Brabant concrete impulsen geven om de doorstart van kalkhennep als volwaardig bio-ecologisch bouwmateriaal in een stroomversnelling te brengen zodat dit product snel zijn weg kan vinden naar de potentiële (ver)bouwer. Het project wil (ver)bouwers sensibiliseren en informeren, professionelen vormingen aanbieden en een provinciale groepsaankoop organiseren.
   
 • De gemeente Beersel krijgt 32.500 euro voor het project “Voorplein schoolomgeving als uithangbord voor klimaatneutraliteit”.
  De gemeente Beersel wil met dit project de schoolomgeving een klimaatneutrale facelift geven door het Schoolplein in te richten volgens het STOP-principe. Daarnaast wil dit project de schoolgebouwen - op een coöperatieve manier - helpen verduurzamen door te investeren in een mix van zonne-energie, opslag van zonne-energie en aanwenden van zonnewarmte. De schoolgebouwen zullen ook virtueel afgestemd worden op de zon door het aanbrengen van isolatie, geoptimaliseerde luchtdichting en zonneluifels. De subsidie wordt gebruikt voor  de potentieelstudie.
   
 • Confederatie Bouw vzw (Afdeling Vlaams-Brabant) krijgt 57.765 euro voor het project “Bouwen aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal: infosessies en werfbezoeken”
  Dit project wil door betere en snellere kennisuitwisseling van nieuwe technologieën en van de laatste innovaties op de markt zorgen voor een versterking van het concurrentievermogen van de lokale bouwprofessionelen in Vlaams-Brabant. Werfbezoeken en infosessies zullen nieuwe synergiën stimuleren tussen lokale actoren en zo aan de basis liggen van toekomstige nieuwe samenwerkingen met betere bouwprojecten als resultaat.
   
 • ECOLIFE vzw krijgt 75.000 euro voor het project “LICHT Vlaams-Brabant”
  Het project LICHT Vlaams-Brabant wil via slimme participatiebegeleiding in 10 proefgemeenten, burgers samenbrengen rond niet-particuliere collectieve investeringen in duurzame energie.
   
 • Minder=Meer vzw krijgt 62.400 euro voor het project “Energiearmoede bestrijden met energetische renovaties”
  Minder=Meer wil energetische renovaties toegankelijk maken voor iedereen. Woningeigenaars met een lage sociaaleconomische status worden toegeleid naar een energetische renovatie.
   
 • Natuurpunt CVN vzw krijgt 74.962,50 euro voor het project “Duurzame zorginstellingen: Groene vingers in de zorg”
  Het project wil natuur en gezondheid met elkaar verbinden. Vier zorginstellingen worden participatief begeleid rond het thema klimaat zodat dit in de instelling verankerd wordt: 2 instellingen leggen de klemtoon op klimaatmitigatie, terwijl de 2 andere centra starten met een vergroeningstraject. Het project maakt gebruik van bestaande communicatiematerialen en zet expliciet in op het doorgeven van de opgedane ervaringen naar de zorg- en natuursector door samen inspiratiedagen vorm te geven.
   
 • ODE-Vlaanderen vzw krijgt 74.736 euro voor het project “Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte”
  Het project wil pionierende gemeenten samenbrengen, hun ambities kenbaar maken en hen ondersteunen in het opmaken van een ambitieus groene warmte-beleid. ODE-Vlaanderen wendt de ervaringen van de pioniers aan om groene warmte op de agenda te zetten van andere besturen. Deelprojecten zijn onder andere het voorzien van coaching van een drietal lokale besturen bij de opmaak van een warmtebeleidsplan, het opzetten van een lerend netwerk en het uitbouwen van een digitaal platform met goede voorbeelden, contractvoorbeelden, een online beslissingstool voor burgers en een inspiratienota groene warmte.
   
 • Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw krijgt 46.515 euro voor het project “Energiedates voor bedrijven en verenigingen”
  Bedrijven, verenigingen, startende ondernemers en creatievelingen via workshops in enkele Vlaams-Brabantse gemeenten (3 à 5) gaan samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om een ruimte/gebouw te delen en zo ook samen te werken aan een lager energieverbruik. Het project integreert verschillende maatschappelijke doelen: energie, kernversterking, circulaire economie en het versterken van het sociaal lokaal weefsel.
   
 • Centrum Economische Ongehoorzaamheid vzw krijgt 75.000 euro voor het project “Het Repair Center Leuven, een platform voor delen, leren en herstellen”
  Dit project wil een Repair Center Leuven (RCL) oprichten: een laagdrempelig platform, zowel off- als online, voor het herstellen, delen en leren. Het RCL vindt oplossingen voor herstellingsproblemen door de kracht van 'repair commons': doe-ruimten voor burgers, een kenniscentrum voor advies, opleiding en delen van informatie en een experimenteerruimte voor nieuwe werkvormen en nieuwe diensten o.m. het aanbieden van wisselstukken met behulp van 3D-printers.
   
 • Green Office for KU Leuven krijgt 11.032 euro voor het project “Energiemonitoring op koten”
  Het project wil twee doelen bereiken. Ten eerste de precieze effecten meten en analyseren van zowel fysieke als sensibiliserende maatregelen (gedrag van de gebruiker). Ten tweede heeft dit project tot doel om een model uit te zetten waarmee beheerders van studentenvoorzieningen aan de slag kunnen gaan om de energie-impact van woonentiteiten in verschillende vormen te verminderen. Het uiteindelijke doel van dit project is om aanbevelingen te doen die de effectiviteit van sensibilisering vergroten en een meer realistische return weergeven van te nemen fysieke maatregelen.
   
 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw krijgt 74.900,25 euro voor het project “C-Bouwers”
  Het project wil circulair bouwen stimuleren door bouwheren en architecten te sensibiliseren, informeren en adviseren. C-bouwers wil concrete circulaire voorbeeldprojecten (5 à 8) helpen vormgeven in Vlaams-Brabant. Het project begeleidt individuele bouwheren en architecten met de wens naar een circulaire invulling vanaf de start van een bouwproject.

 

Brochure klimaatprojecten

PDF - 3.4 Mb

Gunter De Ryck

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be