265.085 euro subsidie voor vijf nieuwe plattelandsprojecten in Vlaams-Brabant

Vijf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het ​ programma Platteland Plus, ​ samen 265.085 euro ​ provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Haacht, Zemst, Herent, Pamel, het Hageland en grote delen van de provincie.

 

“Als streekmotor zorgt de provincie voor de behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.


​ De volgende plattelandsprojecten krijgen steun:

 

Kinderopvang in kerk Haacht-Station

Door een opvangruimte te creëren in het kerkgebouw kan terug een veilige opvang gemaakt worden die voldoet aan de regelgeving. Hierdoor kan het buitenschoolse opvangaanbod van 21 kindplaatsen in Haacht-Station gegarandeerd blijven. ​
En zo wordt voor de kerkfabriek ook voldaan aan de nevenbestemming die dient geïmplementeerd te worden volgens het kerkenbeleidsplan.

Indiener: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand van Haacht-Station
Totale projectkost: 91.022 euro
Subsidie: 59.164,3 euro

 

PlantTroost voor de mantelzorger

In het kader van dit project wordt een troostboekje 'PlantTroost voor de mantelzorger' ontwikkeld. Dit boekje zoomt in op de specifieke verlieservaringen en rouw van mantelzorgers op het platteland. Het boekje ondersteunt de gelijknamige mantelzorgontmoetingen met mantelzorgers en heeft als doel de mentale weerbaarheid en veerkracht van mantelzorgers op het platteland te versterken.

Het project is het verlengstuk van het door Vlaanderen gefinancierd project 'PlantTroost' waarvan projectpartner Ferm promotor is. Met dit project worden her en der in Vlaanderen troostplekken, plekken van verstilling opgericht om de emoties van de coronacrisis een plaats te geven. In het kader van dit project wordt een troostplek voorzien in Tildonk. ​
Deze wordt als decor gebruikt voor de lancering van het ontwikkelde troostboekje.

Het troostboekje wordt tijdens de gelijknamige mantelzorgontmoetingen in Vlaams-Brabant gratis verspreid bij de deelnemers. Mantelzorgers die niet kunnen deelnemen aan een mantelzorgontmoeting kunnen het boekje tegen handelingskost verkrijgen. Het troostboekje wordt bij uitputting van de voorraad online beschikbaar gesteld zowel op de website van Ons Zorgnetwerk als op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Indiener: VZW Ons Zorgnetwerk
Totale projectkost: 22.680 euro
Subsidie: 14.742 euro

 

Beleefboerderij Hof van Beieren in Zemst

Beleefboerderij Hof van Beieren wil een groene inclusieve ontmoetingsplaats worden waar men de bevolking wil samen brengen en buiten brengen. ​
Er komt een brasserie, een atelier, hoevewinkel, buurderij en een polyvalente binnenzaal Op de terreinen rond de boerderij wil de promotor natuureducatie en -recreatie aanbieden. Zo komt er een blote voeten pad , een bioboer, schapenweide en een beleefbos. ​
Mensen met beperking zullen meewerken in het hele project.

Promotor: Beleefboerderij Hof van Beieren vzw
Totale projectkost: 201.354 euro
Subsidie: 90.726,35 euro

 

Happy Travel in IZI Hageland

Dit project wil de lokale economie in het Hageland versterken door in te spelen op trends in de recreatieve en toeristische sector. Concreet zal dit gerealiseerd worden door de integratie van het storytelling platform IZI-travel in het bestaande digitaal platform Happy Hageland.
Via dit project verandert de smartphone van de gebruiker in een audio en multimediagids. Deze gidsen zullen inzetbaar zijn voor zowel outdoor (wandelingen, fiets- en zoektochten) als indoor activiteiten (musea, evenementen, tentoonstellingen). Verder kan deze dienst ingezet worden bij promotionele evenementen zoals de zomer van de korte keten, of bij educatieve schooluitstappen.

Indiener: LEADER-werking Hageland vzw
Totale projectkost: 49.000 euro
Subsidie: 31.850 euro

 

‘WaterWijs', dankzij een nieuwe aanpak van interactief kennis delen in de landbouw

WaterWijs is een proefproject dat een nieuwe manier van kennis delen in de landbouw introduceert. In kleine groepjes en met de landbouwer van het gastbedrijf als middelpunt van de interactie wordt een innovatieve, 'waterwijze' oplossing inzake slimme wateropvang of zuinig watergebruik met collega-landbouwers tot in detail bediscussieerd.
WaterWijs werkt in Vlaams-Brabant ook aan het realiseren van enkele waterkansen door knelpunten op te lossen bij het lokaal ontsluiten van duurzaam en ecologisch beheerd water voor landbouw.

Indiener: Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Totale projectkost: 105.543,42 euro
Subsidie: 68.603,22 euro

 

Monique Swinnen

Voorzitter, Leader Hageland

Eva Roeykens

Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be