Skip to Content
250.000 euro voor herbestemming landelijke kerken

250.000 euro voor herbestemming landelijke kerken

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen realiseren. Met een budget van 250.000 wil ze 10 kerken op het spoor zetten voor een nieuwe bestemming.

In heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. Tot concrete realisatie komen is echter niet eenvoudig.

De provincie Vlaams-Brabant steunt landelijke kerken die op korte termijn tot een herbestemming willen komen. Ze zorgt niet alleen voor een startbudget maar zal deze projecten ook begeleiden.
Er is een budget van 250.000 euro om in 10 landelijke kerken een pop-up te realiseren. Vanaf 2020 worden 5 kerken in arrondissement Leuven geselecteerd en begeleidt door CRKC-PARCUM. Vanaf 2021 komen 5 kerken in arrondissement Halle-Vilvoorde aan de beurt.

“Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken,” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

Tot en met 31 januari kunnen kerken uit het arrondissement Leuven een aanvraag indienen. PARCUM begeleidt de geselecteerde kerken met het opzetten van een participatietraject met de lokale gemeenschap én het concreet maken van de ideeën via tijdelijke invulling.
Een investeringsbudget van maximum 25.000 euro per kerk is voorzien. 
Voor kerken in het arrondissement Halle-Vilvoorde komt er in de loop van 2020 een oproep.

Contacteer ons
Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid, Provincie Vlaams-Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoƶrdinator, Provincie Vlaams-Brabant
Jonas Danckers Adviseur religieus erfgoed, Centrum Religieuze Kunst en Cultuur
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid, Provincie Vlaams-Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoƶrdinator, Provincie Vlaams-Brabant
Jonas Danckers Adviseur religieus erfgoed, Centrum Religieuze Kunst en Cultuur
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven