250.000 euro voor gemeenten die werk maken van kernversterking

Vrijdag 25 mei 2018 — De provincie Vlaams-Brabant geeft 250.000 euro aan vernieuwende projecten van de gemeenten Dilbeek, Geetbets, Bekkevoort, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar en Zemst om hun dorpskernen kwalitatiever te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren.

In het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen en de nog beschikbare bouwgronden is het geen eenvoudige opgave om de open ruimte en het landelijk karakter te bewaren. Nochtans kunnen aangename en herkenbare dorpskernen met dagelijkse voorzieningen, voldoende woningen, goede wandel- en fietspaden en het openbaar vervoer er voor zorgen dat het platteland terug écht landelijk, leefbaar en levendig wordt.

Daarom start de provincie Vlaams-Brabant met het project ‘Lokale ruimte trajecten’.  
Gemeenten die inzetten op kernversterking, door o.m. in te spelen op bevolkingsgroei, te kiezen voor concentratie in plaats van spreiding, inzetten op openbare en zachte mobiliteit, de historische relaties met het landschap herstellen of oog hebben voor dagelijkse voorzieningen kort bij huis, krijgen hierbij steun.

‘We ondersteunen de gemeenten in het opzetten van pilootprojecten die via vernieuwende strategieën en ingrepen onderzoeken wat écht werkt om ons ruimtegebruik te optimaliseren en onze dorpskernen kwalitatiever te maken’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Belangrijk daarbij is dat deze pilootprojecten moeten kunnen leiden tot concrete realisaties en andere lokale besturen kan inspireren tot gelijkaardige initiatieven.

‘Met deze pilootprojecten willen we een aantal instrumenten, strategieën en ingrepen testen in de praktijk. Daar willen we zelf uit leren om het toekomstige provinciale ruimtelijk beleid beter af te stemmen op de haalbaarheid’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.
 

De provincie Vlaams-Brabant selecteerde de volgende projecten:

 • Dilbeek - Integraal parkeerbeleidsplan Groot-Bijgaarden
 • Geetbets - Ontwerpend onderzoek op strategische locaties
 • Zoutleeuw - Strategisch Woonontwikkelingsplan+
 • ‘Toolkit Kwaliteitsvolle kernversterking’, met toepassing op volgende kernen:
  • Leefdaal (Bertem)
  • Bierbeek
  • Huldenberg
  • Rotselaar
  • Elewijt (Zemst)
 • Bekkevoort - Ontwikkeling dorpshart
 • Tielt-Winge - ontwerpend onderzoek ‘Stelplaats Tielt-Winge’

Voor elk van deze projecten start de provincie een studieopdracht.

‘In totaal voorzien we hiervoor een budget van 250.000 euro. Het traject wordt ook actief begeleid vanuit de gemeente en de provincie. De eerste projecten zullen tijdens of net na de zomer van start gaan’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

P.S.: In de bijlage vind je een beschrijving van elk project.

Geetbets
Tielt-Winge
Bertem
Dilbeek
Bekkevoort
Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Katrien Putzeys Dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Vlaams Brabant